The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Công tác xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục ddowcj quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo
27/06/2018 - Lượt xem: 12848
Từ đầu năm đến nay, phát triển đảng viên được 39 đồng chí, chuyển đảng chính thức 40 đồng chí; nâng tổng số đảng viên hiện nay 2.342 đồng chí.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ An Khê. Chỉ đạo triển khai thực hiện và sơ kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bộ kịp thời, nghiêm túc.

Thống nhất Đề án giải thể Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên thị xã. Hoàn thiện hồ sơ giới thiệu nhân sự quy hoạch bổ sung các chức danh cán bộ lãnh đạo Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Xem xét, quyết định hồ sơ đề nghị quy hoạch bổ sung cán bộ lãnh đạo quản lý của đảng bộ, chi bộ cơ sở năm 2018.

Bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020: 01 đồng chí. Quyết định điều động, phân công cấp ủy viên: 01 đồng chí; bổ nhiệm lại chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Thị ủy: 01 đồng chí; bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Văn phòng Thị ủy: 02 đồng chí; quyết định điều động công chức khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể: 04 đồng chí. Thống nhất điều động, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã: 03 đồng chí; không thống nhất bổ nhiệm lại 01 đồng chí, đang chờ kết quả kiểm tra: 01 đồng chí. Hiệp y điều động, luân chuyển, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ: 04 đồng chí; hiệp y quy hoạch giai đoạn 2021-2026: 02 đồng chí; hiệp y bổ nhiệm lại: 01đồng chí.

Thống nhất chủ trương bố trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo xã, phường nhiệm kỳ 2015-2020, 2016-2021. Thống nhất chủ trương giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo chủ chốt Đảng bộ phường An Tân nhiệm kỳ 2015-2020; cho chủ trương dự kiến nhân sự giới thiệu ứng cử chức danh lãnh đạo Đảng bộ xã Song An nhiệm kỳ 2016-2021; thống nhất chủ trương bố trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo phường Tây Sơn nhiệm kỳ 2015-2020, 2016-2021.

Kiện toàn Ban Chấp hành, giới thiệu nhân sự bầu bổ sung bí thư, Phó bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV MDF Vinafor Gia Lai nhiệm kỳ 2015-2020. Chỉ định bổ sung cấp ủy Đảng bộ cơ sở 02 đồng chí, chỉ định bổ sung cấp ủy giữ chức vụ Bí thư Chi bộ cơ sở’: 01 đồng chí.

Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt Đại hội Liên đoàn Lao động thị xã (khóa X), nhiệm kỳ 2018-2023. Thống nhất nhân sự giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị xã An Khê lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023.

Từ đầu năm đến nay, phát triển đảng viên được 39 đồng chí, chuyển đảng chính thức 40 đồng chí; nâng tổng số đảng viên hiện nay 2.342 đồng chí. Báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 173-QĐ/TW ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình vào đảng; kết quả thực hiện Quy định số 123-QĐ/TW ngày 28/9/2004 của Bộ Chính trị về kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo.

Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và Kế hoạch thực hiện chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018. Đến nay đã tổ chức kiểm tra xong 03 tổ chức đảng, 05 đảng viên; đang tiến hành kiểm tra 03 tổ chức đảng, 02 đảng viên; đang tiến hành giám sát 01 tổ chức đảng; đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 01 trường hợp.

Thực hiện tốt công tác dân vận với phương châm hướng về cơ sở, bám dân, kịp thời tham mưu, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong nhân dân. Chỉ đạo tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thị ủy và Ủy ban nhân dân thị xã năm 2018 “Năm dân vận chính quyền”.

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã và Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận và các đoàn thể thị xã.

Công tác xây dựng, củng cố chính quyền được chú trọng; xây dựng và triển khai thực hiện phương án sắp xếp, kiện toàn các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW;

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thị xã tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở gắn với đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và xây dựng làng nông thôn mới; tổ chức triển khai hoạt động giám sát năm 2018 theo kế hoạch.

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG