16/06/2020 - Lượt xem: 5762
Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” từ tỉnh đến cơ sở đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phát động tới mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Xuất hiện nhiều điển hình
 
Ngày 13-6-2005, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19-8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ngày hội nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp nhân dân, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 
Nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò và để “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thực sự đi vào cuộc sống, Bộ Công an đã ban hành Hướng dẫn số 72-HD/BCA (V11) ngày 1-8-2005 đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức triển khai sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, Bộ Công an có Kế hoạch số 110-KH/BCA (X11) ngày 16-12-2005 về tổ chức thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong lực lượng Công an nhân dân.
 
Ra mắt mô hình “Tiếng kẻng đảm bảo an ninh, trật tự” ở xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện). Ảnh: P.H.T
Ra mắt mô hình “Tiếng kẻng đảm bảo an ninh, trật tự” ở xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện). Ảnh: P.H.T
 
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, trong những năm qua, Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tốt “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, hướng về cơ sở. Cụ thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng; thành tựu của đất nước; vai trò, sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; đổi mới hình thức, biện pháp xây dựng phong trào phù hợp với tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương, đơn vị. Sơ kết, tổng kết các chuyên đề phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào này; thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế, kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể về công tác đảm bảo an ninh trật tự; xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong sạch, vững mạnh. Thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và gia đình cán bộ, chiến sĩ đã, đang công tác trong lực lượng xây dựng phong trào này có hoàn cảnh khó khăn.
 
Qua những đợt phát động, tuyên truyền đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong công tác phòng-chống tội phạm, được chính quyền các cấp biểu dương khen thưởng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động 79 mô hình tự quản về an ninh trật tự với 2.748 tổ chức quần chúng tự quản về an ninh trật tự, thu hút gần 30 ngàn người tham gia. Trong đó, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả, góp phần kéo giảm tội phạm. Tiêu biểu như: mô hình “Công an huyện Phú Thiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua mạng xã hội”; mô hình “Tiếng kẻng đảm bảo an ninh, trật tự” ở xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện); mô hình “Làng tự quản gắn chốt an ninh trật tự” ở thị trấn Kông Chro và xã Yang Trung (huyện Kông Chro); Hội Phụ nữ với mô hình “Gia đình không có người nghiện ma túy”, “Chi hội Phụ nữ không có chồng, con em mắc tệ nạn xã hội và phạm tội, không bạo lực gia đình”; Đoàn Thanh niên thành lập 146 Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”; Hội Cựu chiến binh với mô hình “8+1”, “10+1”… Lực lượng Công an xã ngày càng được củng cố, kiện toàn về tổ chức, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng theo đúng lộ trình đặt ra. Thông qua các mô hình, tổ chức quần chúng, hàng năm, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng ngàn tin có giá trị trong phát hiện, đấu tranh, phòng-chống tội phạm trên địa bàn.
 
Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phong trào
 
Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1116/KH-UBND hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2015-2020 và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8/2005-19/8/2020). Một số nội dung trọng tâm của kế hoạch này gồm: Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020 với hình thức tổ chức hội nghị cấp tỉnh. Phát động đợt thi đua đặc biệt, tập trung tuyên truyền chào mừng các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020), 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), 15 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8/2005-19/8/2020); chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức lễ diễu hành, biểu dương các lực lượng tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với lễ mít tinh kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 15 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và diễu hành xe hoa qua một số tuyến đường trung tâm TP. Pleiku. Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt Diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” và tổ chức Hội thao-Liên hoan nghệ thuật quần chúng trong lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học; đẩy mạnh hoạt động thể dục thể thao, văn hóa-văn nghệ hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an xã (10/10/1950-10/10/2020). Các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày hội ở địa phương, đơn vị mình; căn cứ vào tình hình cụ thể để tổ chức các hoạt động như: gặp mặt, ôn lại truyền thống, biểu dương khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, ký kết giao ước thi đua đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa tại địa phương.
 
Qua 15 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được đổi mới thường xuyên cả về nội dung và hình thức. Các hoạt động trên đã làm cho ngày 19-8 thực sự trở thành ngày hội biểu dương sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là cội nguồn sức mạnh của dân tộc ta trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
Đại tá PHẠM HỮU TRƯỜNG-Phó Giám đốc Công an tỉnh
(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,410.0023,750.00
THB678.49704.56
SGD17,293.8617,850.84
SEK2,197.392,290.96
SAR6,260.116,511.17
RUB291.59322.83
NOK2,151.942,243.57
MYR5,202.225,316.32
KWD76,689.4179,765.03
KRW17.2718.94
JPY176.40184.88
INR284.95296.37
HKD2,957.713,052.97
GBP28,254.0429,164.00
EUR24,740.5625,864.44
DKK3,314.393,441.73
CNY3,379.953,489.33
CHF25,102.0025,910.45
CAD16,898.5317,442.77
AUD15,485.7615,984.50
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG