The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia
27/12/2022 - Lượt xem: 74
Chiều 23/12, tại trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình số 86-CTr/TU, ngày 10 tháng 6 năm 2019.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trương Hải Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; một số sở, ban, ngành tỉnh; bí thư các huyện ủy, thị ủy; Chủ tịch ủy ban nhân dân, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Trưởng Công an 03 huyện biên giới: Đức Cơ, Ia Grai, Chư Prông. Các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các phòng, Văn phòng, Đồn Biên phòng, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động.

Theo Báo cáo tại Hội nghị, triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình 86-CTr/TU tổ chức triển khai thực hiện sát với đặc điểm tình hình địa phương, phân công rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các sở, ban, ngành của tỉnh tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, Chương trình 86-CTr/TU đảm bảo phù hợp với tình hình, chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác triển khai thực hiện Chiến lược bảo vệ biên giới trong tình hình mới; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong tổ chức thực hiện ở ngành, địa phương mình, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên khu vực biên giới và toàn tỉnh.

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hướng về cơ sở; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về biên giới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tạo điều kiện cho 18.124 hội viên người dân tộc thiểu số trên khu vực biên giới vay vốn phát triển kinh tế với dư nợ hơn 906,2 tỷ đồng. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các xã biên giới triển khai hỗ trợ phương tiện sinh kế, tặng quà, hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” với kinh phí đã triển khai khoảng 5,1 tỷ đồng. Các huyện: Chư Prông, Đức Cơ, Ia Grai đã phân bổ hơn 257,2 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng, phục vụ đời sống dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội; bố trí 143,9 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện mục tiêu quốc gia cho các xã biên giới. Tuyên truyền, vận động 700 lao động tham gia làm việc cho các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn huyện; thành lập 04 hợp tác xã nông nghiệp...

Đẩy mạnh các hoạt động tăng cường hợp tác quốc tế, đối ngoại nhân dân, đối ngoại biên phòng, duy trì tốt mối quan hệ với chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Ratanakiri, Campuchia; duy trì tốt việc kết nghĩa 05 cụm dân cư/10 làng biên giới giữa tỉnh Gia Lai với tỉnh Ratanakiri đảm bảo thiết thực, hiệu quả; vận dụng linh hoạt các hình thức nhằm tăng cường công tác đối ngoại, phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia đối diện trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm; kiểm soát xuất cảnh - nhập cảnh, xuất khẩu - nhập khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách và hàng hóa lưu thông qua biên giới, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, cửa khẩu.

Tại Hội nghị, có 09 phát biểu tham luận của các đơn vị, địa phương: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, huyện Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông. Qua đó, đánh giá kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên - Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương trong thời gian qua; trong đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ khu vực biên giới, góp phần tạo môi trường ổn định, an ninh, an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của tỉnh. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 86 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xác định rõ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của cấp ủy, sự quản lý, điều hành tập trung của chính quyền; phải dựa vào dân, lấy dân làm gốc với mục tiêu cao nhất là giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân và xây dựng đoạn biên giới của tỉnh hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân gắn kết chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân; tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân trong bảo vệ biên giới./.

Bảo Ngọc

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG