The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang
02/03/2016 - Lượt xem: 6850
Ngày 1/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Nhận diện và đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đòi “phi chính trị hoá” lực lượng vũ trang nhằm chống phá cách mạng Việt Nam”.

Hội thảo khoa học "Nhận diện và đấu tranh với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch 
đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhằm chống phá cách mạng Việt Nam"

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an dự và chủ trì hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng hội nhập quốc tế để tiến hành các hoạt động “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm làm suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân và hoạt động của các thế lực thù địch.

Theo các đại biểu,  âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch là một mục tiêu, nội dung của chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam. Thực chất âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang là nhằm tước bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, làm cho hai lực lượng trọng yếu này không còn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Bằng những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi và thâm hiểm, các thế lực thù địch đã đưa ra những yêu cầu đòi “lực lượng vũ trang phải duy trì tính trung lập về chính trị”, “phải đứng ngoài chính trị”; đòi bỏ quy định “lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam” trong Hiến pháp năm 2013 của Nhà nước ta… Đó là những luận điệu vô căn cứ, phản khoa học,  hoàn toàn không phù hợp với thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam.

Theo Trung tướng Nguyễn Đình Minh - Giám đốc Học viện chính trị, Bộ Quốc phòng, hiện nay, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn, lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Trong đó, chúng tìm mọi cách chống phá, tác động hòng làm suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; coi đây là mục tiêu cơ bản, một hướng tiến công trong mục tiêu chống phá lực lượng vũ trang nhân dân của ta. Vì vậy, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra là phải nhận diện được và kiên quyết đấu tranh với những âm mưu này.

Trung tướng Nguyễn Đình Minh cho rằng, phải giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ của lực lượng vũ trang có được trình độ nhận thức nhất định về lý luận chính trị, về những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để có nhận biết cho chính xác đâu là những hiện tượng bình thường, thường ngày dễ xảy ra và đâu là âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để có biện pháp khắc phục những hạn chế đó; đồng thời, đề phòng sự chống phá của các thế lực thù địch.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu ghi nhận và biểu dương Học viện Chính trị Công an nhân dân đã sớm triển khai tổ chức Hội thảo có ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay. 

Về cơ sở lý luận, việc hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lực lượng vũ trang là tất yếu, khách quan. Lịch sử phát triển của nhân loại từ khi có giai cấp, nhà nước đến nay cho thấy, không bao giờ và chưa khi nào có cái gọi là lực lượng vũ trang “trung lập về chính trị”, “đứng ngoài chính trị”, “phi giai cấp”, “không can dự vào chính trị”… Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là một trong những yếu tố cấu thành tổ chức quyền lực Nhà nước, có vai trò vô cùng quan trọng để bảo vệ chính thể, bảo vệ quyền lực Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Hiến pháp là đạo luật cơ bản, thể hiện tập trung ý chí, nguyện vọng của lực lượng lãnh đạo xã hội và của toàn dân, nên việc quy định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang là cần thiết.

Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu đề nghị, các đại biểu dự Hội thảo tiếp tục nghiên cứu, tiếp cận sâu hơn về vấn đề này, đặc biệt chú trọng những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng hội nhập quốc tế để tiến hành các hoạt động “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang; hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm tác động lực lượng vũ trang thoát ly sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và chia rẽ mối quan hệ mật thiết với nhân dân; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm làm suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã lắng nghe nhiều  ý kiến đóng góp sâu sắc, tâm huyết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, tập trung làm rõ chủ đề đặt ra.

Theo ĐCSVN

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG