Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 27/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (Lớp thứ hai năm 2018).

Tin liên quan

Xem thêm >>

Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng...

Ngày 27/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức...
LÊN ĐẦU TRANG