The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
10/08/2019 - Lượt xem: 403
Thực hiện phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân các cấp đã vận động cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp 22.584 triệu đồng; 20.580 ngày công; hiến 14.535 m2 đất; sửa chữa, làm mới 310 km đường giao thông nồn thôn; kiên cố hóa, sửa chữa 764 km kênh mương; kiên cố hóa, cải tạo 64 cầu, cống; xóa 53 nhà tạm (03 nhànông dân trực tiếpthực hiện, 50 nhàphối hợpthực hiện); vận động 76 hộ hội viên, nông dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh.

Ảnh minh họa (nguồn GLO)

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội tiếp tục phối hợp vận động hội viên, nông dân, hộ chăn nuôi làm chuồng trại hợp vệ sinh, đặc biệt chú trọng vận đông hội viên nông dân tại các làng đồng bào dân tộc thiểu; hướng dẫn hộ nông dân trong việc phân loại rác thải nhựa và xử lý chất thải, rác thải trong chăn nuôi, sinh hoạt; tham gia xây dựng cảnh quan môi trường xã, thôn, làng xanh - sạch - đẹp. Kết quả, duy trì 222 mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng mới 181 mô hình Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và thích ứng biến đổi khí hậu đạt 81,5% chỉ tiêu giao, như mô hình “Đào hố thu gom rác thải”, mô hình “Thu gom rác thải”, mô hình“Xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số…; vận động 59 hộ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, 32 hộ di dời chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm ra khỏi gầm nhà sàn.

Hội Nông dân các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, nhằm thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Các cấp Hội tích cực phổ biến, phát động thường xuyên đến toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân về tiêu chuẩn, tiêu chí đạt chuẩn danh hiệu“Gia đình văn hóa”,“Thôn văn hóa”,“Làng văn hóa”theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kết quả, vận động 140.773 hộ gia đình nông dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, vận động hội viên nông dân tích cực tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu về y tế, giáo dục, an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh, an toàn thực phẩm, bình đẳng giới, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc, giáo dục trẻ em…

Cao Thương

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG