14/06/2018 - Lượt xem: 3224
Thực hiện thông báo của Văn phòng Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn số 1245 /UBND-NL về triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Gia Lai (2016-2020); UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành học tập kinh nghiệm một số mô hình về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu tại Hà Tĩnh. Trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương, tham mưu, đề xuất xây dựng Bộ tiêu chí, kế hoạch thực hiện và các cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ thể để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần chủ trì, phối hợp lập kế hoạch xây dựng NTM gắn với phát triển kinh tế du lịch cơ sở, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo rõ từ năm 2019 trở đi, việc phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới phải gắn với việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu.

Đồng thời yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt nhận thức đối với đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp, người dân và cộng đồng dân cư về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng khu dân cứ nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu gắn với quán trình thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức hội chính trị - xã hội, hội nghề nghiệp đều cho rằng, xây dựng nông thôn mới không có điểm kết thúc, cần hướng tới xây dựng nông thôn mới theo kiểu mẫu, trước hết là xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu là những cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm từng vùng.

Hoàng Thanh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Độc đáo thổ cẩm làng Bồ

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Chiêng cổ giữa lòng phố núi

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2314523265
THB750.75782.07
SGD16951.617136.73
SEK2378.132438
SAR61726414.17
RUB362.09403.48
NOK2503.042581.49
MYR5508.045579.34
KWD76322.7979317.49
KRW19.3420.88
JPY208.54214.59
INR327.38340.22
HKD2938.772982.77
GBP29841.1430106.76
EUR25691.5726463.17
DKK3405.953512.71
CHF23229.2723624.29
CAD17596.4817895.71
AUD15752.2616020.13
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG