The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Sơ kết hong trào thi đua "Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2018
11/09/2018 - Lượt xem: 1102
Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1934/KH-UBND về sơ kết phong trào thi đua "Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2018.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Qua sơ kết phong trào thi đua, tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Việc tổ chức sơ kết cần đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với việc tổ chức đăng ký hoặc ký cam kết đảm bảo mục tiêu xây dựng nông thôn mới đối với các đơn vị, địa phương trực thuộc.

Về tiến độ thực hiện, cấp xã do UBND huyện chỉ đạo thực hiện. Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào cấp huyện hoàn thành trước ngày 15/10/2018. Cấp tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết trong tháng 12/2018.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG