The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Quy định cụ thể hóa nội dung tiêu chí huyện nông thôn mới áp dụng trên địa bàn tỉnh
02/09/2018 - Lượt xem: 786
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 410/QĐ-UBND về Quy định cụ thể hóa nội dung tiêu chí huyện nông thôn mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018 - 2020.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Quy định gồm 3 chương, 10 điều và có hiệu lực từ ngày ký (28/8/2018), trong đó có tiêu chí số 2 về giao thông; tiêu chí số 4 về điện; tiêu chí số 5 về y tế - văn hóa - giáo dục; tiêu chí số 6 về sản xuất; tiêu chí số 9 về chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Các tiêu chí còn lại thực hiện theo quy định tại Thông tư 35/2016/TT-BNNPTNT, ngày 26/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Quy định này áp dụng đối với các huyện trong phạm vi toàn tỉnh Gia Lai và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tam gia thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 của tỉnh Gia Lai.

Ưu Ái

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG