27/12/2016 - Lượt xem: 611
Sau khi Chỉ thị 49-CT/TW và Kế hoạch số 320-KH/BDVTW, ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Ban Dân vận Trung ương về triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được ban hành, các cấp ủy thường xuyên tăng cường chỉ đạo việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng việc xây dựng thực lực chính trị cơ sở.

Công tác quản lý Nhà nước được tăng cường; bộ máy, cán bộ chính quyền các cấp được củng cố, công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ xã, thôn, làng được quan tâm, góp phần tăng tỷ lệ cán bộ là người đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng quy chế tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Hệ thống chính trị ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được củng cố, nội dung, phương thức hoạt động ngày càng đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 17 tháng 4 năm 2009 về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2009 - 2015, Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 12 tháng 6 năm 2009 về tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học bố trí về cơ sở công tác. Đến cuối năm 2012, toàn tỉnh có 84 cán bộ, công chức cấp huyện được tăng cường, bố trí các chức vụ chủ chốt cấp xã và có 141 sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về các xã vùng II, vùng III công tác theo Đề án 03-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các cấp, các ngành xây dựng được trên 3.000 cốt cán trong đồng bào dân tộc thiểu số; lực lượng này đã phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng ở cơ sở; tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước.

Qua bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, có 3/7 đại biểu là người dân tộc thiểu số trúng cử đại biểu Quốc hội, chiếm tỷ lệ 42,85%; 24/80 đại biểu trúng cử hội đồng nhân dân cấp tỉnh, chiếm tỷ lệ 30%; 211/606 đại biểu trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, chiếm tỷ lệ 34,82%; 2.410/5.985 đại biểu trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã, chiếm tỷ lệ 40,28%. Số đại biểu trúng cử là người dân tộc thiểu số thuộc ban dân vận các cấp: 08 đại biểu, trong đó có 03 người trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 05 người trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện.

Thanh Xuân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Chiêng cổ giữa lòng phố núi

Giáo viên huyện Kbang trèo đèo, lội suối vận động học sinh đến lớp

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2314523265
THB746.07777.19
SGD16775.416958.61
SEK2361.542420.99
SAR6171.846414
RUB362.13403.52
NOK2523.82602.91
MYR5537.145608.82
KWD76222.2779213.02
KRW18.9620.48
JPY210.3216.4
INR326.42339.23
HKD2937.942981.93
GBP28746.0929001.97
EUR25419.2426182.66
DKK3370.883476.54
CHF23208.1823602.84
CAD17335.3317630.12
AUD15584.2915849.31
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Thi tuyển công chức, viên chức năm 2019
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG