29/04/2018 - Lượt xem: 301
Sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 58-QĐ/TW, ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW, ngày 11 tháng 9 năm 2007 về thực hiện Quy chế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh triển khai quán triệt; chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức nghiên cứu, quán triệt đến cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý bằng những hình thức phù hợp. Riêng đối với ủy ban kiểm tra các cấp, đã tổ chức quán triệt sâu, kỹ nội dung Quy chế, Hướng dẫn 07-HD/UBKTTW trong các đợt bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra các cấp.

 

Kết quả hình ảnh cho hội nghị công tác kiểm tra giám sát của đảng tại gia lai

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Qua nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy chế, Hướng dẫn 07-HD/UBKTTW giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh, nhất là các cơ quan có liên quan và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp nắm được những nội dung cơ bản về chế độ kiểm tra, giám sát, nội dung, đối tượng và các bước tiến hành kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

Cùng với việc triển khai thực hiện Quy chế, Hướng dẫn 07-HD/UBKTTW, căn cứ quy định của Điều lệ Đảng và các quy chế phối hợp do Trung ương ban hành, từ năm 2008 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 13 quy chế phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Ngày 13 tháng 5 năm 2008, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 09 quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với: Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh; Đảng ủy Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; Đảng ủy Quân sự tỉnh; Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Ngày 21 tháng 12 năm 2010, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ban hành 03 quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Báo Gia Lai. Ngày 29 tháng 8 năm 2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với Ban Nội chính Tỉnh ủy, trong đó có nội dung kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. Việc triển khai thực hiện các quy chế phối hợp đạt được những kết quả tích cực. Nét nổi bật là việc trao đổi về công tác cán bộ giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan theo quy chế phối hợp ngày càng nền nếp hơn, qua đó giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị và chuẩn y nhân sự ủy ban kiểm tra các cấp trực thuộc Tỉnh ủy, kiện toàn tổ chức, bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp; đánh giá, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức được 03 hội nghị sơ kết để kịp thời đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục và đề ra giải pháp hiệu quả triển khai thực hiện quy chế phối hợp ngày càng tốt hơn. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ vào quy chế phối hợp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để ban hành quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng ở cấp mình, bảo đảm việc phối hợp vừa đúng quy định, vừa phù hợp với cơ cấu tổ chức các cơ quan có liên quan ở cấp mình. Việc triển khai thực hiện các quy chế phối hợp ở cấp huyện và tương đương những năm qua cũng đạt được những kết quả tích cực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp trực thuộc Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ủy ban kiểm tra của cấp ủy cấp mình tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới, trong đó có nội dung kiểm tra việc thực hiện Quy chế. Từ năm 2008 đến nay, đã kiểm tra 2.636 tổ chức đảng, qua đó kịp thời đánh giá đúng thực trạng việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nói chung và việc thực hiện Quy chế nói riêng để phát huy ưu điểm, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc triển khai thực hiện quy chế kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

Thanh Xuân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Chiêng cổ giữa lòng phố núi

Giáo viên huyện Kbang trèo đèo, lội suối vận động học sinh đến lớp

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2315023270
THB745.5776.59
SGD16747.3716930.27
SEK2365.952425.51
SAR6173.176415.38
RUB361.75403.1
NOK2547.782627.64
MYR5515.825587.22
KWD76188.5279177.94
KRW18.9720.48
JPY214.02221.94
INR324.42337.15
HKD2941.922985.96
GBP28941.7729199.38
EUR25505.5126271.52
DKK3383.093489.13
CHF23194.4723588.89
CAD17350.8317645.88
AUD15606.0615871.45
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Thi tuyển công chức, viên chức năm 2019
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG