04/05/2018 - Lượt xem: 418
Trong tháng 4, toàn tỉnh kết nạp được 207 đảng viên trong đó đảng viên nữ, chiếm tỷ lệ 48,3%.

Kết quả hình ảnh cho gia lai kết nạp đảng viên

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Thời gian qua, cấp ủy các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng và tạo nguồn, phát triển đảng viên. Trong tháng, toàn tỉnh kết nạp được 207 đảng viên (trong đó: 100 đảng viên nữ, chiếm tỷ lệ 48,3%; 62 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 29,95%; 126 đảng viên trong độ tuổi Đoàn, chiếm tỷ lệ 61,46%; 11 đảng viên là người có đạo, chiếm tỷ lệ 5,37%).

Hoàn thành việc đánh giá kết quả thí điểm phân loại chất lượng đảng bộ cấp huyện và tương đương năm 2017 đối với 06 đảng bộ; khen thưởng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017, gồm: 04 cờ, 01 bằng khen; 07 chi bộ trực thuộc; 59 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; khen thưởng đột xuất 01 đảng viên và Đảng bộ huyện Phú Thiện; đồng thời, chỉ đạo khảo sát các tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Tiếp tục rà soát, xác minh, thẩm định về chính trị nội bộ phục vụ công tác nhân sự thường xuyên và công tác phát triển đảng viên, công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 120-KH/TU, ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường, thường xuyên quan tâm nắm chắc tình hình ở các đơn vị, địa phương, nhất là về đơn khiếu nại, tố cáo và những vấn đề liên quan. Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018 được triển khai có hiệu quả. Trong tháng, ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 05 đảng viên, 02 tổ chức đảng; giám sát 03 đảng viên, 02 tổ chức đảng. Tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại một số cơ quan, đơn vị.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn theo tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường kiểm tra, khảo sát, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đảm bảo đúng theo quy định. Tổ chức tốt Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận.

Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục triển khai nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch. Tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến. Phối hợp tổ chức các phong trào, hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng. Ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện tốt phương châm “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở”. Thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài tỉnh. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp tổ chức đón tiếp Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thăm và làm việc tại Gia Lai; Tỉnh đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Bộ Công an với Đoàn Thanh niên các tỉnh Tây Nguyên về hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2013 - 2017 và tiến hành ký chương trình phối hợp trong giai đoạn 2018 - 2022...

Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung giám sát năm 2018 theo kế hoạch. Tổ chức Hội nghị để phản biện đối với dự thảo kế hoạch thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường chỉ đạo đại hội hội nông dân và đại hội công đoàn các cấp đảm bảo tiến độ đề ra. Ban hành Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) vtăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Nhất Gia

 
(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Trao tặng Huân chương Hữu nghị Hoàng gia Campuchia cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai

An Khê sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP

Hơn 4.000 người diễn tập chống 'gây rối an ninh' (Theo Vnexpress)

Dấu ấn Pleiku qua triển lãm ảnh "Pleiku xưa và nay"

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2310523245
THB740.22786.99
SGD16924.5417427.08
SEK2373.212503.05
SAR6112.166457
RUB369.73418.79
NOK2510.512658.47
MYR5595.955808.39
KWD75499.3179758.97
KRW18.9621.12
JPY204.06214.74
INR321.97340.14
HKD2935.393028.6
GBP29832.4630656.9
EUR25213.1126533.06
DKK3348.683531.88
CHF23395.5824283.77
CAD17397.7218058.21
AUD15541.8316131.86
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG