The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018
16/10/2018 - Lượt xem: 729
Việc rà soát, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2018 thực hiện Nghị quyết phải thiết thực, hiệu quả, sâu, kỹ, trung thực, khách quan.

Đó là một trong những yêu cầu được nêu rõ trong Kế hoạch số 164-KH/TU, ngày 10/10/2018 của Tỉnh ủy về đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2018.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020). Ảnh nguồn internet

Đánh giá kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2018 việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm rà soát những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian qua, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể mà Nghị quyết đã đề ra, từ đó có những giải pháp, nhiệm vụ tiếp tục phát huy các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đạt hoặc vượt; đồng thời, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt hoặc khó đạt (nếu có) trong nhiệm kỳ.

Việc đánh giá gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nội dung trọng tâm của báo cáo kiểm điểm từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2018 tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện Nghị quyết, trong đó:

Tập trung phân tích, đánh giá tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2018, so sánh với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, của tỉnh, nhất là các nghị quyết chuyên đề của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ. 

Đánh giá khái quát tình hình, tiến độ, kết quả triển khai thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (các kết luận riêng tại các buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với ban thường vụ các tại đơn vị, địa phương) về chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị... tại đơn vị, địa phương.

Phân tích những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong tổ chức thực hiện; nguyên nhân những tồn tại, hạn chế; dự báo tình hình trong thời gian tới và khả năng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ; đề ra các giải pháp trọng tâm để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra cho cả nhiệm kỳ.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 sẽ trình xin ý kiến Dự thảo Báo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2018, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2018.

Đối với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy tùy tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương để xem xét quyết định việc đánh giá từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2018 của cấp mình đảm bảo phù hợp, thiết thực.

Tải Kế hoạch 164-KH/TU TẠI ĐÂY.

Ưu Ái

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Sửa đường cho dân làng Đê Kôn đón Tết

Đak Đoa nâng cao giá trị sản phẩm từ Chương trình OCOP

Biểu dương 400 người uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS

Sôi động làng hoa phục vụ Tết

Long trọng tọa đàm Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG