04/03/2014 - Lượt xem: 1755
Để tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông tri số 20-TT/TU ngày 03 tháng 3 năm 2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức quán triệt sâu rộng và chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”, Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản có liên quan về kê khai, minh bạch tài sản. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, quan điểm, quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai, minh bạch tài sản nhằm nâng cao và thống nhất nhận thức trong đảng, chính quyền, các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể về mục đích, vai trò, tầm quan trọng của việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trong công tác phòng, chống tham nhũng. Tăng cường quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên nâng cao ý thức tự giác, trung thực trong kê khai tài sản. Xác định việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu. 

Các cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản theo quy định của pháp luật. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức, chỉ đạo việc kê khai, công khai, quản lý bản kê khai tài sản; chủ động kiểm tra tính chính xác của việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện kê khai tài sản theo quy định của pháp luật phải kê khai đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn, chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã kê khai và phải giải trình trung thực, kịp thời về các nội dung kê khai khi có yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và người có thẩm quyền.

Phát huy vai trò của đảng bộ, chi bộ trong chỉ đạo tổ chức việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản. Chi ủy tổ chức việc công khai bản kê khai tài sản của đảng viên thuộc diện phải kê khai trong sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy tổ chức công khai bản kê khai của cấp ủy viên trong sinh hoạt cấp ủy. Hình thức, thời điểm, phạm vi công khai bản kê khai tài sản của cán bộ, công chức, viên chức khác thuộc diện phải kê khai thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

_________

Xin bấm VÀO ĐÂY để xem chi tiết

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Chiêng cổ giữa lòng phố núi

Giáo viên huyện Kbang trèo đèo, lội suối vận động học sinh đến lớp

Có một thảo nguyên Gia Lai giữa lòng hồ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2314523265
THB738.8769.62
SGD16684.4516866.67
SEK2381.762441.72
SAR6172.496414.69
RUB351.96392.19
NOK2554.952635.03
MYR5522.555594.04
KWD76122.0179108.83
KRW18.5320.09
JPY215.56222.35
INR324.09336.81
HKD2937.342981.32
GBP28016.0628265.44
EUR25583.126351.44
DKK3398.33504.82
CHF23416.0123814.2
CAD17313.1517607.57
AUD15591.215856.33
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Thi tuyển công chức, viên chức năm 2019
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG