The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tăng cường mối liên hệ giữa đảng viên đang công tác và nhân dân nơi cư trú
18/08/2014 - Lượt xem: 2347
Đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp vừa thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng về sinh hoạt Đảng tại nơi làm việc; vừa có trách nhiệm thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở nơi cư trú, nhằm gần gũi nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân; khắc phục những biểu hiện sống xa dân, thiếu trách nhiệm trong các công việc của dân nơi cư trú.

 Từ yêu cầu trên, Bộ Chính trị - khóa VIII đã ban hành Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú (QĐ76).     

Sau khi có QĐ76, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức triển khai, quán triệt ý nghĩa và tầm quan trọng của việc giới thiệu đảng viên về sinh hoạt tại nơi cư trú. Các cấp ủy toàn đảng bộ xây dựng kế hoạch, hướng dẫn về đối tượng giới thiệu, hình thức, thời gian và nội dung sinh hoạt; mối quan hệ, nhiệm vụ của cấp ủy nơi công tác với cấp ủy nơi đảng viên cư trú đến các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và toàn thể đảng viên tổ chức thực hiện. Để các đảng viên thực hiện tốt, nhiều cấp uỷ, chi bộ nơi đảng viên công tác và cấp uỷ, chi bộ nơi đảng viên cư trú đã lập sổ theo dõi, phân công cấp ủy viên hoặc đảng viên thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên theo dõi, giám sát.

Theo báo cáo, đánh giá mới đây của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai; đảng bộ tỉnh có 22.910 đảng viên thuộc diện giới thiệu về sinh hoạt ở nơi cư trú, số đã được cấp ủy nơi công tác giới thiệu về sinh hoạt ở nơi cư trú là 22.675 đảng viên, chiếm 98,97% so với tổng số thuộc diện giới thiệu (số còn lại là đảng viên mới kết nạp, thay đổi công tác hoặc nơi cư trú…). Thực hiện QĐ 76 trên địa bàn tỉnh đã góp phần củng cố và tăng cường mối liên hệ giữa cán bộ, đảng viên đang công tác với nhân dân nơi cư trú; thể hiện được tính tiền phong gương mẫu trong sinh hoạt ở khu dân cư, thực hiện nghĩa vụ công dân; hỗ trợ tích cực trong việc quản lý, giáo dục đảng viên. Thúc đẩy các phong trào ở cụm dân cư, địa phương như: Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; vận động công dân thực hiện nghĩa vụ với nhà nước; huy động xây dựng hạ tầng cơ sở, các chương trình phục vụ dân sinh với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, hoặc nhân dân tự góp vốn, công lao động để làm…

Tuy nhiên, thực hiện QĐ 76 vẫn còn một số hạn chế. Nổi lên là, việc lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác có lúc, có nơi ít khách quan, chung chung; nhiều chi ủy, đảng viên không đến chi bộ nơi cư trú nhận bản nhận xét; riêng đơn vị Thành ủy Pleiku cuối năm 2013, có tới 600 đảng viên không lấy bản nhận xét (tập trung trong tổ chức đảng các loại hình doanh nghiệp, quân sự, công an).

Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện QĐ 76 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Tỉnh ủy đã và đang chỉ đạo các cấp bộ Ðảng thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm. Đồng thời, kiến nghị Trung ương: Việc lấy ý kiến nhận xét đảng viên cuối năm, chỉ cần lấy nhận xét đối với đảng viên có thành tích và đảng viên có vi phạm khuyết điểm ở nơi cư trú; riêng trường hợp đảng viên ở tập thể của đơn vị đặc thù trong Quân đội, Công an xem xét được miễn giới thiệu về nơi cư trú, vì ở các đơn vị này nội quy quản lý cán bộ, chiến sỹ rất nghiêm khắc, chặt chẽ; trường hợp đảng viên có hộ khẩu một nơi nhưng thường trú dài hạn từ 6 tháng đến 1 năm ở nơi khác, thì lấy ý kiến nhận xét nơi nào…cần phải quy định, hướng dẫn cụ thể.

Bài, ảnh: Thanh Thúy

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Sửa đường cho dân làng Đê Kôn đón Tết

Đak Đoa nâng cao giá trị sản phẩm từ Chương trình OCOP

Biểu dương 400 người uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS

Sôi động làng hoa phục vụ Tết

Long trọng tọa đàm Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG