The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Quan tâm công tác xây dựng đảng trong các loại hình doanh nghiệp
23/08/2019 - Lượt xem: 251
Thời gian qua, cấp ủy trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm công tác xây dựng đảng, trong đó có công tác xây dựng đảng trong các loại hình doanh nghiệp, qua đó, đã đạt được một số kết quả tích cực.

Đối với tổ chức đảng trong doanh nghiệp có vốn nhà nước. Năm 2015, toàn tỉnh có 100 tổ chức cơ sở đảng (trong đó, đảng bộ cơ sở: 30, chi bộ cơ sở: 70), chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là 246, tổng số đảng viên là 3.362. Năm 2016, có 81 tổ chức cơ sở đảng (trong đó, đảng bộ cơ sở: 29, chi bộ cơ sở: 52), đảng bộ bộ phận là 05, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là 270, tổng số đảng viên là 3.364. Năm 2017, có 71 tổ chức cơ sở đảng (trong đó, đảng bộ cơ sở: 28, chi bộ cơ sở: 43), đảng bộ bộ phận là 06, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là 257, tổng số đảng viên là 3.306. Năm 2018, có 77 tổ chức cơ sở đảng (trong đó, đảng bộ cơ sở: 28, chi bộ cơ sở: 49), đảng bộ bộ phận là 06, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là 255, tổng số đảng viên là 3.311; 6 tháng đầu năm 2019, có 75 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp có vốn nhà nước (trong đó, đảng bộ cơ sở: 25, chi bộ cơ sở: 50), đảng bộ bộ phận là 06, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là 223, tổng số đảng viên là 3.157.

Các tổ chức đảng trong doanh nghiệp có vốn nhà nước đã có nhiều cố gắng phát huy vai trò, vị trí của mình, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo Quy định của Ban Bí thư; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng trong doanh nghiệp chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng, an toàn xã hội tại doanh nghiệp và địa phương; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và các chế độ chính sách đối với người lao động trong doanh nghiệp.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã thường xuyên chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng theo quy định; tạo lập mối quan hệ giữa cấp ủy với ban lãnh đạo (hội đồng quản trị, ban giám đốc…) và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp; vận động, giáo dục quần chúng, người lao động trong các đoàn thể chính trị - xã hội đóng góp tích cực vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp. Trong sinh hoạt chi bộ đã có chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp, vận dụng linh hoạt thời gian để duy trì chế độ sinh hoạt đảm bảo theo quy định, phù hợp với đặc điểm tình hình của doanh nghiệp.

Cùng với đó, công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân cũng được chú trọng. Năm 2015, có 33 tổ chức cơ sở đảng (trong đó, đảng bộ cơ sở: 04, chi bộ cơ sở: 29), chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là 21, tổng số đảng viên là 742. Năm 2016, có 34 tổ chức cơ sở đảng (trong đó, đảng bộ cơ sở: 05, chi bộ cơ sở: 29), chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là 19, tổng số đảng viên là 763. Năm 2017, có 39 tổ chức cơ sở đảng (trong đó, đảng bộ cơ sở: 07, chi bộ cơ sở: 32), chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là 27, tổng số đảng viên là 859. Năm 2018, có 41 tổ chức cơ sở đảng (trong đó, đảng bộ cơ sở: 07, chi bộ cơ sở: 34), chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là 25, tổng số đảng viên là 935. 6 tháng đầu năm 2019, có 42 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân (trong đó, đảng bộ cơ sở: 07, chi bộ cơ sở: 35), chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là 29, tổng số đảng viên là 983.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 08 tháng 12 năm 2016 về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, đoàn viên và tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân; đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy trong toàn tỉnh quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Qua quán triệt và triển khai thực hiện, các cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh đã nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của việc tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp; hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp được nâng lên; các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể, làm tốt công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong doanh nghiệp.

Minh Tân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG