11/10/2016 - Lượt xem: 821
Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 24-CTr/TU ngày 07/10/2016 về nâng cao chất lượng gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh giai đoạn 2016 - 2021.

Theo đó, nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, sắp xếp và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng, thu hút những người có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm ngân sách, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Đảm bảo các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị toàn tỉnh hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, khắc phục tình trạng quan liêu, trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển trong tình hình mới.

Xem toàn văn Chương trình 24-CTr/TU TẠI ĐÂY.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Thu nhập ổn định nhờ trồng su su

Độc đáo thổ cẩm làng Bồ

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2312023240
THB749.45780.71
SGD16920.917105.71
SEK2409.392470.05
SAR6166.666408.63
RUB362.01403.38
NOK2491.032569.12
MYR5523.225594.72
KWD76140.1179127.72
KRW19.0220.54
JPY209.92216.07
INR323.5336.19
HKD2938.972982.98
GBP30249.7530519.04
EUR25550.9126318.31
DKK3386.533492.69
CHF23272.3623668.13
CAD17432.2117728.66
AUD15719.215986.52
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG