The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Năm 2018, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh phát triển được 16.466 đoàn viên, hội viên mới
23/12/2018 - Lượt xem: 506
Năm 2018, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tăng cường công tác phối hợp, chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu.

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn với tổ chức phát động các phong trào, hoạt động trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân; nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, không tin, không theo tà đạo “Hà Mòn” và các đạo lạ; thực hiện các giải pháp ngăn ngừa, đấu tranh với hoạt động “tín dụng đen”, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thu hút đông đảo quần chúng tham gia. Tích cực tổ chức các hoạt động từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội trong toàn thể đoàn viên, hội viên. Hoàn thành các nội dung giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2018. Thực hiện có hiệu quả chủ trương Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở; tăng cường công tác nắm bắt tình hình về an ninh chính trị, tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tại cơ sở để theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang trong một lần làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn

Công tác xây dựng tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên mới được chú trọng, gắn với nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên; quan tâm bồi dưỡng đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, mở nhiều lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Tính đến nay, đã phát triển được 16.466 đoàn viên, hội viên mới, nâng tổng số đoàn viên, hội viên toàn tỉnh lên 565.409 đoàn viên, hội viên. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tổ chức 46 lớp tập huấn, với 4.069 cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia. Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023; tiếp tục chỉ đạo đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp theo tinh thần Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo tiến độ, thời gian quy định.

Về nhiệm vụ trong năm 2019, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đề cao tính sáng tạo, hiệu quả; xây dựng kế hoạch đi cơ sở đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, hội viên, nhân dân trong năm 2019. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục chỉ đạo đại hội các cấp, đảm bảo tiến độ, yêu cầu theo quy định. Đẩy mạnh các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo khí thế thi đua yêu nước và đoàn kết trong cộng đồng dân cư quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2019.

Bài, ảnh: Nguyễn Hoàng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG