The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Năm 2017, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 2.485 đảng viên mới
26/11/2017 - Lượt xem: 645
Trong năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; đôn đốc thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy.

Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh, tính đến ngày 15 tháng 11 năm 2017, toàn tỉnh kết nạp được 2.485 đảng viên (trong đó có 1.098 đảng viên nữ, chiếm tỷ lệ 44,19%; 763 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 30,70%; 1.802 đảng viên trong độ tuổi đoàn, chiếm tỷ lệ 72,51%; 74 đảng viên là người có đạo, chiếm tỷ lệ 2,98%). 

Thời gian đến, cấp ủy các cấp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Cùng với đó là quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 09-HD/HD/BTCTW, ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các đợt sinh hoạt định kỳ và chuyên đề của chi bộ.

 Tin, ảnh: Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG