The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Năm 2016: Toàn tỉnh kết nạp được 2.795 đảng viên mới
01/12/2016 - Lượt xem: 849
Đánh giá về tình hình công tác trong năm qua, Ngành tổ chức Xây dựng đảng đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng tổ chức đảng, nghiệp vụ công tác đảng viên theo quy định, trọng tâm là tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

Ngành tổ chức Xây dựng đảng cũng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công các đồng chí cấp ủy viên cấp huyện dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; việc thực hiện chủ trương xây dựng chi bộ kiểu mẫu giúp cho chất lượng sinh hoạt chi bộ có được những chuyển biến tốt; chú trọng công tác xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy.

Trong năm 2016, toàn tỉnh kết nạp được 2.795 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 5,7% so với tổng số đảng viên đầu năm (đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra), Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy được quan tâm. Đến nay, hầu hết các thôn, làng, t dân phố trong tỉnh có chi bộ, trong đó có 905 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy, chiếm tỷ lệ 41,90%.

Triển khai công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong thời gian đến, ngành Tổ chức Xây dựng đảng tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu cụ thể về xây dựng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, triển khai thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công các đồng chí cấp ủy viên cấp huyện dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc cấp ủy cơ sở; đôn đốc thực hiện chủ trương xây dựng chi bộ kiểu mẫu giúp cho chất lượng sinh hoạt chi bộ có chuyển biến tốt.

Triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, trong đó chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và với nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Đăng Vũ

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG