The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Năm 2014, toàn Đảng bộ kết nạp được 2.766 đảng viên, vượt 0,46% Nghị quyết
18/12/2014 - Lượt xem: 1321
Theo Báo cáo của Tỉnh ủy, trong năm 2014 toàn Đảng bộ đã kết nạp được 2.766 đảng viên (nữ 1.110 đồng chí, dân tộc thiểu số 711 đồng chí, trong độ tuổi đoàn thanh niên 1.722 đồng chí, tôn giáo 71 đồng chí), đạt tỷ lệ 6,46% so với tổng số đảng viên đầu năm (vượt 0,46% so với chỉ tiêu Nghị quyết năm 2014).

Như vậy, tính đến hết năm 2014 tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh là gần 45.500 đảng viên (đảng viên nữ 13.883 đồng chí, chiếm 30,52%; dân tộc thiểu số 10.934 đồng chí, chiếm 24,03%;  trong độ tuổi Đoàn thanh niên 11.992 đồng chí, chiếm 26,36%; tôn giáo 512 đồng chí, chiếm 1,13%) với 1.001 tổ chức cơ sở đảng (349 đảng bộ cơ sở, 652 chi bộ cơ sở, 3.889 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở).

Tuy nhiên theo đánh giá của Tỉnh ủy, hiện nay năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng vẫn còn hạn chế, chất lượng sinh hoạt tại một số chi bộ cơ sở chưa cao, nội dung, hình thức sinh hoạt chưa phong phú. Do đó, trong năm 2015 Đảng bộ tỉnh đề nghị các cấp ủy phải thường xuyên chỉ đạo củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng đảm bảo đáp ứng yêu cầu lãnh đạo nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt ở các loại hình tổ chức cơ sở đảng....

Tin, ảnh: Nguyễn Đông

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Gia Lai tổ chức giao nhận quân năm 2020

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang kiểm tra tiến độ triển khai các dự án thủy lợi trọng điểm

Gia Lai: Hiệu quả công tác tuyển quân trong vùng đồng bào có đạo

Đầu Xuân trẩy hội ở An Khê

Trao tặng Huân chương Hữu nghị Hoàng gia Campuchia cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG