21/10/2017 - Lượt xem: 762
Chiều ngày 20/10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương (lớp thứ 4) năm 2017.

Dự Lễ bế giảng có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng đại diện các ban, bộ, ngành và 56 học viên của lớp.

Các đại biểu tham dự Lễ bế giảng

Theo báo cáo tổng kết lớp học cho biết, lớp học kéo dài 3 tuần gồm 19 chuyên đề, 4 báo cáo hỗ trợ, 3 buổi thảo luận theo tổ và 2 đợt đi nghiên cứu thực tế. Lớp học đã cập nhật những kiến thức mới từ quan điểm Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII) và thực tiễn phát triển kinh tế xã hội hiện nay.

Sau ba tuần nghiên cứu, học tập, các học viên đã được bổ sung những kiến thức mới về lý luận, kỹ năng, kinh nghiệm về lãnh đạo, xử lý những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình triển khai nhiệm vụ của người bí thư cấp ủy cấp huyện trong quá trình hiện nay. Những nội dung chương trình của lớp học không chỉ cung cấp những thông tin mới mẻ, rèn luyện nhiều kỹ năng nghiệp vụ thiết thực, trang bị những kinh nghiệm thực tiễn quý báu. Trong quá trình học, các đồng chí học viên cũng đã làm rõ thêm nhiều nội dung, nhiều khía cạnh của các vấn đề về công tác xây dựng Đảng, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; về hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về quan hệ đối ngoại trong tình hình mới... Các học viên đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn thiết thực trong công tác, tăng cường mối quan hệ về mọi mặt.

Phát biểu tại lớp học, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, trong bối cảnh thực tiễn trong nước, thế giới thay đổi nhanh đang đặt ra những yêu cầu mới, vì vậy, cần đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, những người giữ vai trò cốt yếu trong việc ban hành và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đội ngũ Bí thư cấp ủy cấp huyện, với vị trí công tác đặc thù hết sức quan trọng của mình trong hệ thống Đảng, cần được nâng tầm hơn nữa về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Do vậy, việc tổ chức lớp học bồi dưỡng lần này là hết sức cần thiết. Đây có thể xem là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng ta nói chung trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao chứng nhận cho các đồng chí học viên

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng nhấn mạnh, những nội dung trong lớp học đã được cập nhật, bổ sung những nội dung mới theo tinh thần các Nghị quyết khóa XII của Đảng; những tri thức mới là kết quả của sự nghiên cứu dày công và đúc kết kinh nghiệm quý báu của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý, các hoạt động thực tiễn của Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ mong muốn, các học viên sẽ vận dụng hiệu quả kiến thức do lớp học trang bị vào lĩnh vực hoạt động của mình, góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo thực tiễn ở địa phương, ở ngành mình công tác. Thông qua trải nghiệm thực tiễn, các học viên cũng sẽ có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước./.

Theo ĐCSVN

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Dấu ấn Pleiku qua triển lãm ảnh "Pleiku xưa và nay"

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Thu nhập ổn định nhờ trồng su su

Độc đáo thổ cẩm làng Bồ

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2312023240
THB749.62780.89
SGD16959.6517144.89
SEK2409.572470.23
SAR6163.846405.7
RUB363.99405.59
NOK2484.942562.84
MYR5536.765608.45
KWD76107.2579093.6
KRW18.9420.45
JPY210.06216.22
INR326.47339.28
HKD2938.722982.73
GBP30285.1430554.75
EUR25556.0226323.58
DKK3386.583492.73
CHF23337.9323734.83
CAD17362.817658.08
AUD15648.0815914.2
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG