03/03/2014 - Lượt xem: 1734
Ngày 26 tháng 02 năm 2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình làm việc tháng 3 năm 2014, trong đó dự kiến thời gian, nội dung hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy và công tác trọng tâm chỉ đạo trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Ảnh: Đức Thụy

Ảnh minh họa (Theo GLO)

Về kinh tế - xã hội, tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân 2013 - 2014, chú trọng phòng chống khô hạn xảy ra, nhất là các huyện phía Đông, Đông Nam của tỉnh. Triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm; khoanh vùng dịch bệnh, dập tắt các ổ dịch khi xảy ra tại các địa phương, không để lây lan. Chú trọng các giải pháp bảo vệ, phát triển tài nguyên rừng, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy rừng trong mùa khô. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của các sản phẩm. Tăng cường các hoạt động xuất khẩu; xúc tiến đầu tư, thương mại; kiểm tra, kiểm soát, bình ổn thị trường. Triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án. Khẩn trương hoàn thành tiến độ thi công và giải ngân vốn các công trình xây dựng cơ bản năm 2013; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình xây dựng cơ bản năm 2014. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, bảo đảm các nguồn thu cân đối ngân sách địa phương.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014; chú trọng công tác quản lý dạy và học, duy trì sĩ số học sinh, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ II, năm học năm 2013 - 2014 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt chất lượng; đẩy mạnh thực hiện trường chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch cúm A(H5N1), A(H7N9), A(H10N8) trên người.

Chú trọng thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng được quy định hỗ trợ là gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, giải quyết việc làm cho người lao động; đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững.

 

Về xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; sơ kết việc viết “Sổ tay làm theo gương Bác”. Tiếp tục triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 8 ở các đảng bộ cơ sở.

Quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 32-CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phổ biến sâu rộng tinh thần các nội dung cơ bản, những điểm mới được sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về Hiến pháp và chấp hành Hiến pháp được bổ sung, sửa đổi.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt ở các tổ chức cơ sở đảng.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tạo nguồn, kết nạp đảng viên. Quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những năm tiếp theo. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng. Thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, “một cửa hiện đại”; rà soát bổ sung, bãi bỏ, công bố mới và kiểm soát các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 (khoá XIV) để kiểm điểm công tác quý I, bàn chương trình công tác quý II năm 2014 và giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền. Ban hành Chỉ thị về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo trong tình hình mới; Thông tri về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015.

Chỉ đạo mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Bộ Chính trị (khoá XI). Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể; đổi mới nội dung, phương thức tập hợp quần chúng. Tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền xử lý những vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, chào mừng các ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh (104 năm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3; 39 năm ngày giải phóng tỉnh Gia Lai 17/3; 83 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3). Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở gắn với đẩy mạnh các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, đền ơn đáp nghĩa, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhất Gia

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Chiêng cổ giữa lòng phố núi

Giáo viên huyện Kbang trèo đèo, lội suối vận động học sinh đến lớp

Có một thảo nguyên Gia Lai giữa lòng hồ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2314023260
THB739.12769.95
SGD16641.1616822.9
SEK2366.642426.22
SAR6171.166413.3
RUB352.9393.24
NOK2544.412624.17
MYR5504.225575.48
KWD76105.679091.79
KRW18.4319.98
JPY212.48218.65
INR322.83335.5
HKD2936.972980.95
GBP28183.2528434.13
EUR25540.6726307.74
DKK3392.673499.02
CHF23349.1923746.25
CAD17287.3117581.29
AUD15537.2315801.44
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Thi tuyển công chức, viên chức năm 2019
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG