24/05/2017 - Lượt xem: 2854
Thực hiện Hướng dẫn số 31-HD/BTGTW, ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới, ngày 19 tháng 5 năm 2017,

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 74-KH/TU nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò và tác dụng của công tác thông tin cơ sở; qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của tổ chức, cá nhân trong công tác thông tin cơ sở, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Theo Kế hoạch, công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; xác định công tác thông tin cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; phải làm rõ vị trí, vai trò và những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập trong công tác thông tin cơ sở thời gian qua; chỉ rõ nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Bên cạnh đó, cần tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu sắc quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới được nêu trong Chỉ thị 07-CT/TWngày 05 tháng 9 năm 2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới, trong đó, tập trung làm rõ một số nội dung trọng tâm như: Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ các phương tiện truyền thông hiện đại với cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết chế văn hóa - thông tin ở cơ sở hiện có và chương trình xây dựng nông thôn mới để làm tốt công tác thông tin cơ sở; chủ động đấu tranh phản bác những thông tin xấu độc, trái chiều, góp phần củng cố sự đoàn kết, đồng thuận từ cơ sở. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại về viễn thông, truyền thông đa phương tiện để làm tốt công tác thông tin cơ sở.  Rà soát, củng cố, tổ chức lại các thiết chế văn hóa - thông tin hiện có để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới..

Tải văn bản tại đây

Phạm Hòa

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Dấu ấn Pleiku qua triển lãm ảnh "Pleiku xưa và nay"

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Thu nhập ổn định nhờ trồng su su

Độc đáo thổ cẩm làng Bồ

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2312023240
THB749.12780.37
SGD16943.4417128.51
SEK2401.612462.07
SAR61646405.87
RUB363.7405.27
NOK2495.212573.43
MYR5531.445603.06
KWD76107.2579093.6
KRW18.9720.49
JPY210.3216.45
INR325.73338.51
HKD2937.932981.93
GBP30322.0430591.99
EUR25491.4926257.12
DKK3378.53484.41
CHF23252.923648.35
CAD17361.4917656.74
AUD15680.2515946.91
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG