The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Ia Grai: Triển khai quyết liệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng
22/06/2017 - Lượt xem: 637
Theo báo cáo của Huyện ủy Ia Grai, trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát các nội dung kiểm tra theo Điều 30, 32 Điều lệ Đảng, chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy năm 2017; tổ chức xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; 6 tháng đầu năm đã đạt được một số kết quả nhất định.

Trong 6 tháng đầu năm, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy đã kiểm tra 01 đảng viên có dấu hiệu vi phạm và đang xem xét, xử lý kỷ luật Đảng; thực hiện giám sát thường xuyên đối với 04 tổ chức cơ sở đảng cấp dưới; giám sát chuyên đề đối với 01 tổ chức đảng và 02 đảng viên; tổ chức kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 02 tổ chức đảng.

Ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 06 tổ chức đảng cấp dưới (trong đó: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra 02 tổ chức đảng; ủy ban kiểm tra cơ sở kiểm tra 04 tổ chức đảng); kiểm tra tài chính đảng và thu nộp đảng phí đối với 06 tổ chức đảng (trong đó: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra 02 tổ chức đảng; ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở kiểm tra 04 tổ chức đảng).

Qua kiểm tra, giám sát, đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế của các tổ chức cơ sở đảng trong thời gian qua, chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới; đồng thời hướng dẫn các tổ chức đảng được giám sát xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát sát với tình hình thực tế của địa phương.

Thanh Hằng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG