The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Ia Grai: Quan tâm công tác phát triển đảng viên
07/11/2017 - Lượt xem: 717
Theo báo cáo của Huyện ủy Ia Grai, từ năm 2014 đến nay, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 670 đảng viên mới (năm 2014: 196 đồng chí; năm 2015: 177 đồng chí; năm 2016: 181 đồng chí; 9 tháng đầu năm 2017: 116 đồng chí).

 Nhìn chung, trong những năm gần đây, công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới trong Đảng bộ huyện có bước chuyển biến tích cực, 100% tổ chức cơ sở đảng có kết nạp đảng viên; tổng số đảng viên kết nạp năm sau cao hơn năm trước. Chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng cao rõ rệt, đa số đảng viên mới kết nạp có trình độ học vấn, trình độ chuyên môn được nâng lên, các cấp ủy cơ sở đã quan tâm đến công tác kết nạp đảng viên có trình độ đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng đối tượng Đảng đảm bảo về số lượng, nâng cao về chất lượng, tạo điều kiện để cơ sở bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, đảm bảo chỉ tiêu phát triển đảng viên hằng năm. Phấn đấu kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt trên 6% so với tổng số đảng viên hiện có của toàn Đảng bộ. Phấn đấu đến năm 2020 có trên 70% chi bộ thôn, làng có cấp ủy; 100% trường học có tổ chức Đảng; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 8 - 10%; tỷ lệ đảng viên trong ngành giáo dục đạt 70% cán bộ, giáo viên toàn ngành; tất cả các trưởng, phó ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị, trưởng thôn, làng, khối phố phải là đảng viên.

Thanh Hằng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG