06/12/2018 - Lượt xem: 598
Ngay sau khi có Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Kết luận số 34-KL/TW, ngày 07/8/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Kết luận của Trung ương.

Đến nay, tất cả các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã được sắp xếp lại đảm bảo theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW bao gồm chuyển giao bộ phận quản lý tài sản, tài chính, văn thư - lưu trữ, phục vụ của các cơ quan chuyên trách tham mưu Tỉnh ủy về Văn phòng Tỉnh ủy quản lý, đảm nhận; tổ chức lại văn phòng cấp ủy phục vụ công tác chung cho cả khối. Hiện đang xây dựng phương án hợp nhất Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Ở cấp huyện, có 12/17 huyện, thị xã đã thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị; 11/17 huyện, thị xã, thành phố thực hiện chủ trương trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban mặt trận tổ chức; các huyện, thị xã, thành phố còn lại đang xây dựng phương án để thực hiện.

Dự kiến trong quý I năm 2019, sẽ hoàn thành việc thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức: Bố trí Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy, thị ủy, thành ủy kiêm nhiệm Trưởng phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố; bố trí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra - Thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, thị ủy, thành ủy kiêm nhiệm Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố; hợp nhất Ban Tổ chức huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố thành Ban Tổ chức - Nội vụ huyện, thị xã, thành phố; hợp nhất Cơ quan Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thành Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện, thị xã, thành phố; hợp nhất Văn phòng huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thành Văn phòng huyện, thị xã, thành phố.

Đối với việc hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế, hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định giải thể, chuyển giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường về Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku quản lý; cho chủ trương để các địa phương quyết định tổ chức lại 52 trường mầm non và phổ thông trung học trên địa bàn tỉnh; thống nhất chủ trương về sắp xếp kiện toàn một số đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh (như: Sáp nhập Trung tâm Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công thương và phòng Du lịch của Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; sáp nhập Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai - Kon Tum, Bảo tàng tỉnh và Ban Quản lý Quảng trường Đại Đoàn Kết; hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Du lịch với Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San; hợp nhất các tổ chức trực thuộc huyện gồm Trung tâm Văn hóa, thể thao hoặc sự nghiệp văn hóa thuộc Phòng Văn hóa - Thông tin huyện với Thư viện và Đài Phát thanh - Truyền hình huyện...) và đang trong quá trình xem xét, chuẩn bị các nội dung liên quan để tiến hành thực hiện.

Nhìn chung, việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Kết luận số 34-KL/TW, ngày 07/8/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW đã được tỉnh chỉ đạo quyết liệt và bước đầu mang lại một số kết quả tích cực. Trong thời gian đến, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc theo đúng tinh thần các nghị quyết, kết luận của Trung ương nhằm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nguyễn Hằng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Chiêng cổ giữa lòng phố núi

Giáo viên huyện Kbang trèo đèo, lội suối vận động học sinh đến lớp

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2316023280
THB744.35775.4
SGD16771.6216954.78
SEK2358.52417.88
SAR6175.996418.32
RUB360.73401.96
NOK2554.712634.79
MYR5505.685576.95
KWD76271.5679264.2
KRW18.9620.47
JPY213.56221.46
INR325.65338.43
HKD2943.822987.9
GBP28808.629065.02
EUR25461.0826225.74
DKK3376.153481.97
CHF23071.9423464.27
CAD17306.1217600.4
AUD15679.5615946.19
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Thi tuyển công chức, viên chức năm 2019
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG