<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

10/05/2018 - Lượt xem: 252
Ngày 07/5/2018, Ban Thường tụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1014-QĐ/TU về việc thành lập Tổ công tác giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy.

Tổ công tác hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổ công tác được sử dụng con dấu của Tỉnh ủy. Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy.

Thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Tổ Trưởng Tổ công tác phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Giúp việc cho Tổ công tác có Tổ giúp việc do Tổ trưởng Tổ công tác quyết định. Văn phòng Tỉnh ủy là cơ quan thường trực giúp Tổ công tác theo dõi việc triển khai nhiệm vụ. Tổ công tác xây dựng Quy chế hoạt động của Tổ công tác và triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Ưu Ái

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Gia Lai

Chiều về ở Piơm

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng làng nông thông mới

Làng Hek rộn ràng mừng Đảng-mừng Xuân

Gia Lai: Sẵn sàng mùa hoa Tết

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2315523255
THB716.23746.1
SGD17079.5517266.08
SEK2490.352553.05
SAR6172.666414.86
RUB360.13401.29
NOK2678.922762.89
MYR5665.035738.36
KWD76272.579265.22
KRW19.9320.96
JPY205.84212.32
INR336.01349.2
HKD2934.272978.21
GBP30578.130850.28
EUR26211.7826866.53
DKK3475.783584.73
CHF23058.9723357.47
CAD17302.3517491.31
AUD16346.8716525.4
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG