The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Giao chỉ tiêu người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công, cơ quan hành chính nhà nước năm 2019
19/08/2019 - Lượt xem: 846
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 470/QĐ-UBND về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp và số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, ngày 17-11-2000 của Chính phủ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp năm 2019.

Theo đó, chỉ tiêu trong năm 2019 của cả tỉnh là 28.195 người, gồm: 26.733 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp (giảm 331 người so với chỉ tiêu giao đến nay), 1.462 hợp đồng lao động theo Nghị định 68 của Chính phủ (giảm 38 người so với chỉ tiêu giao đến nay). Cụ thể: Đối với cấp tỉnh có 8.481 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp (giảm 41 người), 593 hợp đồng lao động (giảm 15 người). Đối với cấp huyện, có 18.252 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp (giảm 290 người), 869 hợp đồng lao động (giảm 23 người). 

Ảnh: Nguyễn Đông

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc việc tuyển dụng, sử dụng viên chức trong phạm vi số lượng được UBND tỉnh giao, phù hợp với nhu cầu vị trí việc làm đã được phê duyệt; bố trí và ký kết hợp đồng lao động theo đúng quy định; thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình quy định; tự cân đối biên chế cho nhiệm vụ mới phát sinh. Chủ động thống nhất với Sở Nội vụ về điều tiết, giao số người làm việc, hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp, giữa khu vực sự nghiệp để đảm bảo tất cả chỉ tiêu người làm việc được giao phải được bố trí sử dụng đúng quy định, phù hợp với nhu cầu và vị trí việc làm cụ thể.

Nguyễn Hoàng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG