The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Giải quyết chính sách tinh giản biên chế là 685 đối tượng
30/03/2019 - Lượt xem: 667
Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt một số kết quả bước đầu.

Ảnh minh họa

Từ năm 2015 đến nay, việc tinh giản biên chế của tỉnh triển khai thuận lợi, cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Tính đến năm 2018, giải quyết chính sách tinh giản biên chế là 685 đối tượng (trong đó, có 59 biên chế khối Đảng; 626 biên chế khối chính quyền, số đối tượng này nằm trong tổng số biên chế cắt giảm); cắt giảm biên chế là 1.653 biên chế (trong đó có 162 biên chế hành chính, 1.114 biên chế sự nghiệp, 40 hợp đồng lao động theo Nghị định 68-NĐ/CP, 118 biên chế hội cấp tỉnh và huyện, 219 biên chế khối Đảng, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội).

Nguyễn Đông

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG