The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Giai đoạn 2002 - 2016, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp mới 34.400 đảng viên
11/05/2017 - Lượt xem: 1669
Những năm qua, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới luôn được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả nhất định, nhất là ở những nơi có ít hoặc chưa có đảng viên.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh, trong giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2016, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp mới được 34.400 đảng viên (trong đó có 13.522 đảng viên nữ, chiếm 39,3%; có 8.587 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm 24,96%; có 22.302 đảng viên trong độ tuổi đoàn, chiếm 64,83%); thu hẹp 269 thôn, làng, tổ dân phố chưa có đảng viên và thành lập mới 820 chi bộ ở thôn, làng, trường học; nâng cấp 128 chi bộ thành đảng bộ, có 946 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy. Tính đến tháng 10 năm 2013, số thôn, làng, tổ dân phố có đảng viên và tổ chức đảng đạt 100%, hoàn thành sớm hơn chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIII đề ra 02 năm (chỉ tiêu đến 2015) và là tỉnh đầu tiên của khu vực Tây Nguyên hoàn thành chỉ tiêu này. 

Nhìn chung, số lượng đảng viên kết nạp hằng năm đều tăng, tỷ lệ đảng viên là đoàn viên thanh niên, nữ, dân tộc thiểu số, giáo viên ngày càng tăng, góp phần thay đổi cơ cấu đảng viên theo hướng tích cực và từng bước thu hẹp dần số thôn, làng, trường học chưa có đảng viên hoặc tổ chức đảng.

Tin, ảnh: Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG