The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng-chống tham nhũng
29/08/2019 - Lượt xem: 309
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 1744/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11-7-2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng-chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2019-2021”.

 

Đến hết năm 2020 có từ 60% đến 70%, đến hết năm 2021 có từ 70% đến 85% người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, tiểu thương, lao động tự do được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.  Ảnh: Đ.T
Đến hết năm 2020 có từ 60% đến 70%, đến hết năm 2021 có từ 70% đến 85% người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, tiểu thương, lao động tự do được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN. Ảnh: Đ.T

Mục tiêu của kế hoạch là nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về PCTN; đưa công tác giáo dục về PCTN trở thành nền nếp, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực cải thiện tình hình tham nhũng, tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác PCTN trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đạt các mục tiêu cụ thể theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đã nêu tại đề án như: đến hết năm 2021 có 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về PCTN, đạo đức liêm chính; 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp; 100% người lao động tại tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp; 90% người lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN. Hàng năm, 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN. Hàng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN dưới các hình thức. Đến hết năm 2020 có từ 60% đến 70%, đến hết năm 2021 có từ 70% đến 85% người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, tiểu thương, lao động tự do được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.   

 
Theo kế hoạch, UBND tỉnh chọn huyện Chư Prông để chỉ đạo điểm việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND huyện Chư Prông tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai công tác chỉ đạo điểm đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực. Mỗi huyện, thị xã, thành phố chọn chỉ đạo điểm đối với 1 địa phương trực thuộc.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG