The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người ( 02/9/1969-02/9/2019)
17/05/2019 - Lượt xem: 500
Thực hiện Hướng dẫn số 90-HD/BTGTW, ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019). Ngày 13 tháng 5 năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 225-KH/TU về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người.

Kế hoạch bao gồm nhiều hoạt động, như: Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019); Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Thành tựu và bài học kinh nghiệm”; Tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; gắn với biểu dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tổ chức Tọa đàm về nội dung “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; Tổ chức triển lãm các loại tư liệu (sách, tranh, ảnh…), các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chương trình biểu diễn nghệ thuật về Chủ tịch Hồ Chí Minh và thành tựu của tỉnh qua 50 năm thực hiện Di chúc của Người; Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

Ảnh Internet

Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm ôn lại và khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời đánh giá, tổng kết những thành tựu, bài học kinh nghiệm và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, khắc sâu và thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, góp phần vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hóa trong Đảng và toàn xã hội nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Thời gian tập trung tuyên truyền và các hoạt động kỷ niệm bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2019, cao điểm trong quý III năm 2019. Theo đó, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh căn cứ Kế hoạch chủ động triển khai thực hiện; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện.

Hoàng Liên

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG