21/12/2016 - Lượt xem: 742
Xác định công tác tuyên truyền miệng trong tình hình hiện nay có vai trò rất quan trọng và đứng trước những thách thức mới, như các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội phát triển như vũ bão, ngày 09/12/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 40-KH/TU nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư và Thông tri số 13-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Kế hoạch nêu rõ, việc chức tổng kết phải được tiến hành nghiêm túc ở các cấp ủy nhằm đánh giá thực chất kết quả đạt được trong quá trình triển khai công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân đạt được và chưa đạt được, từ đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Nâng cao nhận thức của cấp ủy, ban tuyên giáo các cấp và cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác tuyên truyền miệng, xác định đây là kênh thông tin quan trọng, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các vấn đề thời sự trong nước, quốc tế, tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Xem Kế hoạch 40-KH/TU TẠI ĐÂY.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Thu nhập ổn định nhờ trồng su su

Độc đáo thổ cẩm làng Bồ

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2314523265
THB752.49783.88
SGD16961.5717146.81
SEK2380.032439.95
SAR6172.826415.03
RUB363.04404.53
NOK2515.412594.25
MYR5557.165629.1
KWD76297.6479291.35
KRW19.4220.97
JPY212.42219.83
INR323.13335.8
HKD2942.372986.43
GBP29841.1430106.76
EUR25516.1726282.5
DKK3381.213487.19
CHF23264.523660.11
CAD17403.517699.45
AUD15687.8415954.61
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG