02/07/2019 - Lượt xem: 153
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng hệ thống chính trị đó là cấp ủy các cấp tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; tích cực triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu giúp cấp ủy triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, trước hết là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; quán triệt thường xuyên, liên tục các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng công tác định hướng thông tin tuyên truyền; chủ động đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc, xuyên tạc của thế lực thù địch, các bài báo đưa tin sai sự thật; kịp thời đề xuất giải pháp để xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, đăng tải thông tin trái pháp luật với ý đồ chống phá.

 

Triển khai thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở tất cả các cấp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở. Thực hiện tốt Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 239-KH/TU, ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Cấp ủy các cấp tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; tích cực triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu giúp cấp ủy triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch đề ra.

Thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền theo Kế hoạch số 2352-KH/BDVTW-BCSĐCP, ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, Kế hoạch số 39-KH/BCSĐUBND-BDVTU, ngày 26 tháng 3 năm 2019 phối hợp giữa Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 và Kế hoạch số 1035-KH/UBND, ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 trên địa bàn tỉnh.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác; triển khai thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch số 225-KH/TU, ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019). Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung giám sát, phản biện xã hội năm 2019; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; tăng cường tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, hội viên, nhân dân trong năm 2019. Xây dựng mô hình điểm ở cơ sở, phối hợp tổ chức tốt hoạt động hè 2019; xây dựng, củng cố tổ chức đoàn - hội, phát triển đoàn viên, hội viên; tham gia có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ III - năm 2019; Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và đại hội hội liên hiệp thanh niên các cấp đảm bảo yêu cầu đề ra.

 Hoàng Thanh

 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Trao tặng Huân chương Hữu nghị Hoàng gia Campuchia cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai

An Khê sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP

Hơn 4.000 người diễn tập chống 'gây rối an ninh' (Theo Vnexpress)

Dấu ấn Pleiku qua triển lãm ảnh "Pleiku xưa và nay"

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2310523245
THB740.22786.99
SGD16924.5417427.08
SEK2373.212503.05
SAR6112.166457
RUB369.73418.79
NOK2510.512658.47
MYR5595.955808.39
KWD75499.3179758.97
KRW18.9621.12
JPY204.06214.74
INR321.97340.14
HKD2935.393028.6
GBP29832.4630656.9
EUR25213.1126533.06
DKK3348.683531.88
CHF23395.5824283.77
CAD17397.7218058.21
AUD15541.8316131.86
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG