04/10/2018 - Lượt xem: 404
Theo báo cáo trong 9 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành quyết định nâng cấp 01 chi bộ thành đảng bộ cơ sở; kiện toàn cấp ủy của 25 tổ chức cơ sở đảng, nhiệm kỳ 2015-2020. Kết nạp 98 đảng viên, tỷ lệ đảng viên kết nạp đạt 4,06% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ, công nhận chính thức 98 đảng viên dự bị.

Lễ Kết nạp đảng viên mới tại Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy. Ảnh: Đ.V

Công tác kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức đảm bảo về số lượng, chất lượng và thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng phát thẻ đảng viên đợt 3/2, 19/5 và 02/9/2018. Công tác tác nghiệp vụ và quản lý hồ sơ đảng viên được thực hiện đảm bảo thủ tục và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

 

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2018, cấp ủy 02 cấp đã tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đề ra. Cấp ủy tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo cơ quan, đơn vị bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ bản đảm bảo chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các TCCS đảng học tập và xây dựng kịp thời chương trình  hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6,7 (khóa XII) của Đảng. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức cơ sở đảng tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung củng cố kiện toàn cấp ủy tổ chức cơ sở đảng, nhiệm kỳ 2015-2020 đủ về số lượng để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Chỉ đạo chi bộ, đảng bộ cơ sở duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng theo các văn bản hướng dẫn mới của Trung ương. Chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, trong đó trọng tâm xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra đảng viên chấp hành, giám sát đảng viên nhằm ngăn ngừa đảng viên vi phạm. Quan tâm lãnh đạo hoạt động của Đoàn Khối đảm bảo chương trình, kế hoạch đề ra từ đầu năm.

Tuy nhiên, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số tổ chức cơ sở đảng còn một số hạn chế trong công tác tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, một số công việc triển khai còn chậm so với chỉ đạo tỉnh.

Công tác kiểm tra đảng viên chấp hành ở một số tổ chức cơ sở đảng nội dung còn dài trải, thiếu trọng tâm; một số đảng ủy cơ sở còn lúng túng trong việc kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc. Việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm của một số tổ chức cơ sở đảng sau kiểm tra, giám sát và kết luận các buổi làm việc của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy còn chậm. Một số tổ chức cơ sở đảng chấp hành chưa nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về Đảng ủy Khối.

Thời gian tới, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sẽ tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Thực hiện đề án sắp xếp tổ chức cơ sở đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ sau khi thực hiện việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Bổ sung, kiện toàn kịp thời cấp uỷ tổ chức cơ sở đảng, nhiệm kỳ 2015-2020. Ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Đảng ủy Khối.

Tiếp tục triển khai thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo khách quan, đúng thực chất.

Thanh Hải

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Chiêng cổ giữa lòng phố núi

Giáo viên huyện Kbang trèo đèo, lội suối vận động học sinh đến lớp

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2315523275
THB748.85780.08
SGD16825.4417009.19
SEK2387.362447.46
SAR61746416.25
RUB359.2400.26
NOK2555.282635.37
MYR5543.525615.28
KWD76280.2579273.25
KRW19.2620.8
JPY209.79215.87
INR326.68339.5
HKD2945.452989.55
GBP28668.3528923.52
EUR25633.3826403.22
DKK3401.543508.16
CHF23324.0523720.67
CAD17422.8717719.14
AUD15823.5116092.58
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Thi tuyển công chức, viên chức năm 2019
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG