The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Công tác tuyên truyền giáo dục và giảng dạy lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống địa phương
23/12/2014 - Lượt xem: 1622
Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy địa phương luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Gắn tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng địa phương với giáo dục chính trị tư tưởng trong các đợt sinh hoạt, học tập chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ảnh minh họa (nguồn: internet)

Ở cấp tỉnh, sau khi hoàn thành biên soạn “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai, giai đoạn 1945 - 2005”, tỉnh đã tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai” dưới hình thức trắc nghiệm, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Từ đó củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh vào sự lãnh đạo của Đảng bộ trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay. 

Đối với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống trong các cấp, các ngành. Lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống các địa phương, các ngành được in ấn, xuất bản phát hành rộng rãi đến các tổ chức cơ sở đảng, các đơn vị, cơ quan, trường học trên địa bàn. Trong năm 2011 - 2014, thành phố Pleiku, các huyện: Krông Pa, Kông Chro, Ia Grai, Đak Đoa đã tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử đảng bộ địa phương, được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Năm 2011, huyện Đak Đoa xây dựng kế hoạch đưa nội dung Lịch sử Đảng bộ huyện vào chương trình giảng dạy trong chương trình bồi dưỡng cảm tình đảng, bồi dưỡng đảng viên mới ở cơ sở. 

Công tác giảng dạy lịch sử Đảng ở Trường Chính trị tỉnh và các trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố cũng được quan tâm đẩy mạnh. Trong chương trình của các lớp trung cấp lý luận chính trị tại các huyện, thị xã, thành phố và một số đảng ủy, bài giảng Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, mỗi giai đoạn lịch sử đều có sự liên hệ, vận dụng tình hình địa phương, qua đó giúp học viên nắm vững thêm về lịch sử đảng bộ và vai trò lãnh đạo của đảng bộ địa phương trong giai đoạn kháng chiến cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG