26/04/2017 - Lượt xem: 997
Xác định việc đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở là một yêu cầu cần thiết, cấp bách và có ý nghĩa quan trọng đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cơ sở, do đó, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; đồng thời, khắc phục những yếu kém, hạn chế, bất cập trong công tác lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện của hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) đã ban hành Đề án số 02-ĐA/TU về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn giai đoạn 2009 - 2015. Sau đó, trên cơ sở Đề án 02-ĐA/TU, ngày 12 tháng 6 năm 2009, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục triển khai Đề án 03-ĐA/TU (đề án nhánh) về “tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học bố trí về cơ sở công tác”. Từ năm 2009 đến nay, Ban Chỉ đạo Đề án 03 của tỉnh đã tiến hành 3 đợt tuyển chọn với tổng số 141 sinh viên tốt nghiệp Đại học để bố trí về công tác ở các xã vùng II, vùng III của 15 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. Đến nay, số sinh viên được cấp ủy và chính quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được xét trúng tuyển vào công chức, viên chức cấp xã, huyện, sở ngành tỉnh 106 sinh viên (đạt 75,18%); số sinh viên xin thôi tham gia Đề án là 35 sinh viên (chiếm 24,82%). Đặc biệt, đã có 01 sinh viên được bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ huyện giữ chức Bí thư Huyện đoàn huyện Đức Cơ, có 13 sinh viên được chính quyền và nhân dân địa phương tín nhiệm bầu vào đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong đó 01 sinh viên được phân công làm thường trực đảng ủy xã và 08 sinh viên được bầu giữ chức phó chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã. 

Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã thường xuyên được củng cố, kiện toàn, Đến nay, tổng số cán bộ cấp xã là 4.653, trong đó đảng viên 3.883 (chiếm 83,45%), nữ 1.693 (chiếm 36,38%), người dân tộc thiểu số 1.363 (chiếm 29,29%), độ tuổi dưới 45 là 3.720 (chiếm 79,94%), tốt nghiệp trung học phổ thông 3.904 (chiếm 83,90%); trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên 3.928 (chiếm 84,41%); trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên 2.424 (chiếm 52,09%). Tổng số những người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 3.953, trong đó đảng viên 2.466 (chiếm 62,38%), nữ 911 (chiếm 23,04%), người dân tộc thiểu số 1.567 (chiếm 39,64%), độ tuổi dưới 45 là 2.817 (chiếm 71,26%), tốt nghiệp trung học phổ thông 2.580 (chiếm 65,26%); trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên 1.232 (chiếm 31,16%); trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên 1.060 (chiếm 26,81%). Nhìn chung, đội ngũ cán bộ công chức cấp xã có nhận thức, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã hoạt động khá ổn định và đồng bộ, duy trì chế độ làm việc tại trụ sở, cơ bản giải quyết kịp thời những công việc thường xuyên và các đơn thư khiếu nại, kiến nghị của công dân, qua đó tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp đã được hạn chế.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang làm việc với hệ thống chính trị xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa

Các cấp ủy cơ sở xã, phường, thị trấn đã lãnh đạo chính quyền cơ sở từng bước đổi mới phong cách, lề lối làm việc, khắc phục những hạn chế, sự chồng chéo trong việc thực thi nhiệm vụ của chính quyền ở cơ sở; tạo điều kiện để hội đồng nhân dân cấp xã thực hiện chức năng lãnh đạo và giám sát hoạt động của ủy ban nhân dân cấp xã trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và của cấp ủy cấp mình, nhất là lĩnh vực sử dụng đất đai, quỹ công, tài sản công… Kịp thời phát hiện, uốn nắn những vấn đề tồn tại, giúp ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tốt chức năng quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn theo thẩm quyền được giao. Hoạt động của chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn đã dần đi vào nền nếp, công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, việc xây dựng văn phòng “một cửa” và một cửa liên thông đã phát huy hiệu quả, việc giải quyết hồ sơ, thủ tục, giấy tờ của nhân dân được tiến hành nhanh, gọn; chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở từng bước được nâng lên.

Chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị ở xã, phường, thị trấn có sự chuyển biến. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong các đợt tham gia ý kiến nhận xét đánh giá cán bộ, đảng viên, đại biểu hội đồng nhân dân để phục vụ cho công tác bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử. Chú trọng phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, những người tiêu biểu, có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, thường xuyên nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân để phản ánh kịp thời với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Ngoài ra, thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW, ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Ban Tổ chức Trung ương “về việc thực hiện thí điểm bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân ở cấp xã và địa phương không tổ chức hội đồng nhân dân”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn 06 đảng bộ cơ sở thuộc 06 huyện, thị xã (gồm: Xã Ia O, huyện Ia Grai; xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông; xã Oa Rbol, thị xã Ayun Pa; xã Ayun, huyện Mang Yang; xã Thành An, thị xã An Khê; xã Ia Rsai, huyện Krông Pa) để thí điểm chủ trương trên. Tuy nhiên, qua một thời gian triển khai thực hiện đã cho thấy, tính ổn định ở mô hình này không cao vì công tác nhân sự luôn thay đổi và đa số đội ngũ cán bộ ở xã, phường, thị trấn hiện nay tuy trình độ các mặt có nâng lên, nhưng năng lực lãnh đạo, điều hành còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu để thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư đồng thời chủ tịch ủy ban nhân dân.

Qua triển khai thực hiện cho thấy, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đạt chuẩn và có phẩm chất đạo đức, lối sống gần gũi nhân dân, có năng lực lãnh đạo, điều hành. Xây dựng bộ máy chính quyền vững mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, đảm bảo cụ thể hoá nghị quyết của Đảng bằng các quy định của Nhà nước để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Quan tâm xây dựng hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thật sự vững mạnh, đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức này theo phương châm luôn hướng về cơ sở. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu từng địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với cơ chế, chính sách phù hợp giải quyết những phát sinh, đảm bảo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên. 

 Bài, ảnh: Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Dấu ấn Pleiku qua triển lãm ảnh "Pleiku xưa và nay"

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Thu nhập ổn định nhờ trồng su su

Độc đáo thổ cẩm làng Bồ

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2312023240
THB749.12780.37
SGD16943.4417128.51
SEK2401.612462.07
SAR61646405.87
RUB363.7405.27
NOK2495.212573.43
MYR5531.445603.06
KWD76107.2579093.6
KRW18.9720.49
JPY210.3216.45
INR325.73338.51
HKD2937.932981.93
GBP30322.0430591.99
EUR25491.4926257.12
DKK3378.53484.41
CHF23252.923648.35
CAD17361.4917656.74
AUD15680.2515946.91
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG