The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Chú trọng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
30/03/2019 - Lượt xem: 301
Thời gian qua, các cấp ủy cơ sở đã bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định; chủ động rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy chế làm việc, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cấp ủy viên, khắc phục tình trạng chồng chéo trong công việc.

Nhiều cấp ủy đổi mới nội dung, quy trình, cách ra nghị quyết và xác định được những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; phương thức lãnh đạo của cấp ủy khắc phục được tình trạng bao biện làm thay hoặc buông lỏng vai trò của tổ chức đảng. Chú trọng việc phân công công tác cho cấp ủy viên và đảng viên; chấn chỉnh nền nếp sinh hoạt đảng, thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng.  

Việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2018 cơ bản được thực hiện nghiêm túc, quy trình lấy ý kiến của chi bộ nơi đảng viên cư trú, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; xây dựng báo cáo kiểm điểm của chi bộ, đảng bộ và đảng viên theo đúng hướng dẫn. Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy cơ sở, chi bộ chưa nghiên cứu sâu mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.

Tổng số tổ chức cơ sở đảng có đến thời điểm đánh giá là 1.022, giảm 4 tổ chức đảng so với năm 2017: sáp nhập, giải thể (353 đảng bộ và 669 chi bộ cơ sở), trong đó: tổ chức cơ sở đảng được đánh giá là 1.009, chiếm 98,73% (đảng bộ cơ sở: 350, chiếm 34,25%; chi bộ cơ sở: 659, chiếm 64,48%), số chưa được đánh giá, phân loại chất lượng: 13 (03 đảng bộ, 10 chi bộ cơ sở), chiếm 1,27%. Số  tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ 26 (trong đó: 10 đảng bộ cơ sở; 07 chi bộ cơ sở và 07 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở); tổng số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là 3.885 chi bộ, trong đó số chi bộ được đánh giá, phân loại chất lượng là 3.867, chiếm 99,54%; số chưa được đánh giá, phân loại: 18, chiếm 0,46% (thành lập mới).

Tổng số đảng viên đến thời điểm đánh giá là 57.719, số đảng viên được đánh giá là 52.857, chiếm 91,58% (đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: 47.741, chiếm 90,32% (trong đó: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 5.700, chiếm 11,94%). Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ: 4.669, chiếm 8,83%. Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ: 447, chiếm 0,85%.); số đảng viên được miễn đánh giá chất lượng là 2.380 (chiếm 4,12%), đảng viên chưa được đánh giá chất lượng là 555 (chiếm 0,96%), số đảng viên mới kết nạp không đánh giá là 1.927 (chiếm 3,34%).

Ảnh: N.Đ

Hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo sát sao việc chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020 theo đúng Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn liên quan; bảo đảm đúng tiến độ, đúng nội dung và cơ cấu. Tiếp tục tham mưu kiện toàn, củng cố, sắp xếp, xây dựng các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố; chi bộ quân sự và chi bộ công an xã, phường, thị trấn; chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn. Đảng bộ tỉnh có 22 đảng bộ trực thuộc (14 huyện, 02 thị xã, 01 thành phố, 05 đảng ủy); 1.022 tổ chức cơ sở đảng (354 đảng bộ, 668 chi bộ) giảm 03 TCCSĐ so với năm 2017; 3.900 chi bộ trực thuộc; có 222 đảng bộ xã, phường, thị trấn. Năm 2018, toàn tỉnh kết nạp 3.061 đảng viên mới (đạt 6,25% trên tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ) (vượt 1,25% chỉ tiêu nghị quyết đề ra 5%) kết nạp tăng so với năm 2017 là 174 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh là 57.811 (nữ 19.446 đồng chí, chiếm 33,64%; dân tộc thiểu số 14.141 đồng chí, chiếm 24,46%; đoàn viên 14.661 đồng chí, chiếm 25,36%; tôn giáo 873 đồng chí, chiếm 1,51%); có 2.156 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố, trong đó có 1.316 chi bộ có chi ủy (tăng 174 chi bộ có chi ủy so với năm 2017 (1.142) đạt 61,04% so với nghị quyết năm 2018 đề ra là 60%, hiện còn 03 làng phong chưa có chi bộ.

Trong năm qua, đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng tổ chức đảng, nghiệp vụ công tác đảng viên theo quy định, trọng tâm là tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; đôn đốc thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy.  

Cuối năm 2018, toàn tỉnh còn 09 chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn trực thuộc 06 huyện, thành phố thành lập quan theo Hướng dẫn 28-HD/BTCTW, ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Ban Tổ chức Trung ương (Mỗi xã, phường, thị trấn chỉ lập một chi bộ cơ quan với điều kiện ở các khu dân cư xã, phường, thị trấn đều có chi bộ và mỗi chi bộ có từ 09 đảng viên chính thức trở lên), chiếm 4,04% tổng số xã, phường, thị trấn, gồm: (cụ thể: xã Ia Mơ Nông - huyện Chư Păh; xã Bàu Cạn, thị trấn Chư Prông - huyện Chư Prông; xã Đăk Hlơ, xã Kon Pne, thị trấn Kbang - huyện Kbang; thị trấn Phú Túc - huyện Krông Pa; thị trấn Đak Pơ - huyện Đak Pơ; phường Đống Đa - thành phố Pleiku).

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai nhiều chủ trương, giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như: Tiếp tục thực hiện chủ trương phân công cấp ủy viên cấp huyện, cấp xã tham dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; tiếp tục đôn đốc việc thực hiện thí điểm xây dựng chi bộ kiểu mẫu; đưa đảng viên các đồn biên phòng về dự sinh hoạt chi bộ tại các thôn, làng thuộc các xã biên giới….

Nguyễn Hoàng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG