The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Toàn tỉnh có hơn 79 ngàn người tham gia bảo hiểm xã hội
23/09/2018 - Lượt xem: 484
Hơn 64 ngàn người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm hơn 7% lực lượng lao động toàn tỉnh.

Ảnh minh họa (nguồn GLO)

Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 79.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm hơn 9% lực lượng lao động; trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 1.385 người, chiếm 0,23% lực lượng lao động; hơn 64 ngàn người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm hơn 7% lực lượng lao động toàn tỉnh. Số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội ngày càng được mở rộng, số người hưởng bảo hiểm xã hội ngày một tăng lên.

Công tác giải quyết và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. Hệ thống tổ chức bộ máy bảo hiểm xã hội của tỉnh từng bước được đổi mới, phát huy vai trò, hiệu quả trong tổ chức thực hiện. Bước đầu thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội chưa thực sự đi vào chiều sâu. Một bộ phận doanh nghiệp trốn đóng, tránh đóng, chậm đóng, đóng chưa đủ số tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động. Việc mở rộng, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội còn thấp và chậm, nhất là đối tượng ở khu vực phi chính thức.

Công tác giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội còn nhiều tồn tại, hạn chế, như: Chính sách bảo hiểm thất nghiệp còn nặng về giải quyết trợ cấp thất nghiệp mà chưa chú ý nhiều đến các giải pháp phòng ngừa, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề…

Công tác thanh tra, kiểm tra còn nhiều khó khăn, chưa đạt yêu cầu nhiệm vụ. Bộ máy tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội còn nhiều vấn đề bất cập, nhất là bộ máy thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp; thủ tục hành chính vẫn còn những điểm gây phiền hà cho người lao động và doanh nghiệp.

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG