The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tình hình tiếp nhận, quản lý, sử dụng sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
23/04/2015 - Lượt xem: 3080
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về việc trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo ban hành văn bản hướng dẫn các huyện ủy, thị ủy, thành ủy triển khai thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn nghiêm túc, chặt chẽ, có hiệu quả và thống nhất theo đúng quy định. Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của tỉnh, huyện, các cấp ủy đảng, chính quyền ở địa phương, cơ sở đã triển khai tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và nhân dân chủ trương trang bị sách cho cơ sở. Đến nay, tất cả các đảng bộ trong toàn tỉnh đã có hướng dẫn cụ thể cho các xã, phường, thị trấn xây dựng quy chế quản lý và sử dụng tủ sách của Đề án phù hợp với điều kiện thực tiễn tại cơ sở, bước đầu phát huy được hiệu quả của Đề án.

[​IMG]

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Tính đến đầu năm 2015, thường trực cấp ủy, ban tuyên giáo, thư viện và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, đảng ủy các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã tiếp nhận 04 đợt với tổng số 81 đầu sách (77 đề tài sách) và 01 đĩa CD-Rom “Hồ Chí Minh toàn tập”. Nhìn chung, các bộ sách trong Đề án được biên soạn ngắn gọn, một số được giới thiệu dưới dạng hỏi, đáp dễ hiểu, dễ tiếp thu, cung cấp những kiến thức cơ bản về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở, các kiến thức về văn hóa - xã hội, về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và một số ấn phẩm hướng dẫn công tác chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhu cầu, trình độ của cán bộ xã, phường, thị trấn, thu hút nhiều lượt cán bộ, đảng viên ở cơ sở tham khảo, nghiên cứu, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác.

Việc Trung ương tiếp tục trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn và mở rộng thêm đối tượng tiếp nhận sách theo Thông báo kết luận số 369-TB/TW ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Ban Bí thư đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tiếp cận, nghiên cứu các ấn phẩm được trang bị. Sau khi tiếp nhận các ấn phẩm từ Đề án, thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã đôn đốc, chỉ đạo đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn phân công cán bộ phụ trách, phân loại, quản lý và đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định của nhà nước về tài sản công. Các đầu sách trang bị trong đề án được bổ sung vào tủ sách pháp luật, tủ sách của cấp ủy đã được trang bị trước đó.

Qua nắm bắt thực tế tại một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, các ấn phẩm được phân loại và sử dụng theo hướng: 01 bộ sách được bổ sung vào tủ sách xã, phường, thị trấn làm tư liệu để cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tìm hiểu, nghiên cứu; bộ sách còn lại gồm các đầu sách về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, sách phục vụ việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được đảng ủy xã quản lý và sử dụng. Các đầu sách về xây dựng chính quyền, sách hỏi - đáp các văn bản pháp luật… được chuyển cho khối chính quyền quản lý và sử dụng. Hiện nay, đa số các tủ sách đều do công chức văn phòng hoặc tư pháp quản lý, được đặt tại các vị trí thuận lợi như tại phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, phòng tiếp dân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có thể tìm hiểu trong thời gian chờ đợi làm thủ tục hành chính. Nhiều xã, phường, thị trấn đã lập hồ sơ, xây dựng danh mục, phân loại các đầu sách được trang bị để thuận tiện cho người dân tra cứu, tìm đọc.

Số lượng các đầu sách được trang bị trong các đợt đảm bảo cập nhật những thông tin mới về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nuớc. Sách được in với kích thước phù hợp, thuận tiện khi đọc, tham khảo. Đa số sách mang tính chất cẩm nang, cung cấp nhiều thông tin, kiến thức và kỹ năng thực hành, dễ đọc, dễ hiểu, dễ vận dụng. Qua đó, góp phần cung cấp các văn bản, tài liệu hướng dẫn cho cán bộ cơ sở thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; đáp ứng kịp thời nhu cầu tự nghiên cứu, tham khảo, học tập nâng cao trình độ kiến thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở.

Đối tượng tham gia nghiên cứu, khai thác và sử dụng sách do Đề án trang bị phần lớn là cán bộ, đảng viên, công chức xã, phường, thị trấn, hội viên cựu chiến binh và một bộ phận nhân dân. Các đầu sách được trang bị đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ, thực tiễn công tác chuyên môn của cán bộ ở cơ sở. Đối với người dân chủ yếu đọc các thể loại sách hỏi - đáp về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện các quy đinh của pháp luật, như: Bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư, các lĩnh vực thu, nộp thuế, địa chính, đất đai, xây dựng nông thôn mới và các loại sách về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Bên cạnh kết quả đạt được, việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng sách còn một số mặt hạn chế, như: Công tác tuyên truyền, phổ biến việc trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn chưa được quan tâm đúng mức. Một số cấp ủy ở cơ sở vẫn chưa quan tâm sâu sát đến việc triển khai Đề án, chưa chỉ đạo kịp thời việc xây dựng quy chế quản lý và sử dụng tủ sách trang bị trong Đề án. Thói quen đọc sách, tìm hiểu thông tin từ sách, báo, tài liệu của cán bộ, đảng viên và một bộ phận nhân dân chưa thường xuyên, vì vậy tần suất khai thác, sử dụng sách thuộc Đề án chưa cao. Địa điểm đặt các tủ sách hiện nay ở các xã, phường, thị trấn chủ yếu là tại phòng làm việc, chưa bố trí được phòng đọc sách riêng nên chưa tạo được không gian yên tĩnh để người đọc nghiên cứu. Định suất biên chế của các xã, phường, thị trấn không có cán bộ chuyên trách làm công tác thư viện, hầu hết cán bộ quản lý tủ sách là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ nên việc quản lý, bảo quản, khai thác và sử dụng sách được trang bị chưa chặt chẽ, thiếu khoa học.

Để việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng sách ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn, đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật tiếp tục triển khai Đề án, tăng thêm số lượng sách và đầu sách trong thời gian đến, nhất là các đầu sách về hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền, công tác đoàn thể ở cấp xã; các sách hướng dẫn, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi ở cơ sở; sách hỏi - đáp về luật đất đai, giải quyết tranh chấp, khiếu nại; sách quy định các loại thủ tục hành chính trên các lĩnh vực tư pháp - hộ tịch, đất đai, xây dựng... Việc trang bị, cấp phát sách theo Đề án cần đảm bảo kịp thời theo định kỳ hằng năm để giúp các địa phương, cơ sở theo dõi chặt chẽ, quản lý sử dụng sách có hiệu quả, phục vụ tốt hơn nhu cầu nâng cao trình độ, thực tiễn công tác chuyên môn của cán bộ ở cơ sở. Quan tâm hỗ trợ kinh phí để nâng cao chất lượng tủ sách và các phương tiện nghe, nhìn cho các địa phương miền núi, vùng đặc biệt khó khăn nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả sách được trang bị.

Nguyễn Ưu Ái

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG