The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tiếp tục tổ chức chợ phiên nông sản an toàn
07/11/2018 - Lượt xem: 685
Tại những phiên chợ nông sản an toàn được tổ chức trên địa bàn tỉnh, đa số người tiêu dùng đều hưởng ứng và hầu hết các sản phẩm nông sản an toàn được tiêu thụ hết ngay tại chợ.

Tiếp nối mô hình hiệu quả đó, nhằm tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình chợ phiên nông sản an toàn, góp phần từng bước đáp ứng nhu cầu thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn 2462/UBND-NL gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các địa phương yêu cầu tiếp tục tổ chức chợ phiên an toàn nông sản.

Theo đó, yêu cầu UBND các huyện thị xã, thành phố cần tập trung thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn; tổ chức phân loại các cơ sở chấp hành tốt các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Đây là nhóm các cơ sở cần được khuyến khích phát triển và hỗ trợ các sản phẩm của các cơ sở này tham gia các hội chợ, triễn lãm, chợ phiên nông sản an toàn.

Các địa phương tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức chợ phiên nông sản an toàn trong năm 2019 tại trung tâm các xã, phường, thị trấn; đồng thời phối hợp với Hội, Đoàn thể cấp huyện đẩy mạnh vận động, khuyến khích, hỗ trợ các hộ gia đình, tổ sản xuất, các doanh nghiệp, các hợp tác xã tham gia xây dựng các điểm bán thực phẩm an toàn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, đối với những địa phương đến nay vẫn chưa tổ chức chợ phiên nông sản an toàn cần quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh trong việc tổ chức để đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức các phiên chợ; đồng thời thực hiện kiểm tra, chứng nhận sản phẩm nông, lâm, thủy sản đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

Hoàng Thanh

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG