11/09/2018 - Lượt xem: 464
Nhận thức của đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đã có những chuyển biến rõ rệt, hạn chế tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết và giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên.

Ảnh minh họa (nguồn GLO)

Về quy mô dân số: Là tỉnh miền núi, có mức sinh còn cao, việc điều chỉnh quy mô dân số mà cụ thể là giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là một trong những mục tiêu quan trọng được cụ thể hóa tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra chỉ tiêu: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,28%; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra chỉ tiêu: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 1,2%. Nghị quyết hằng năm của tỉnh đều đề ra chỉ tiêu giảm mức sinh từ 0,6‰ đến 0,8‰, nhờ đó, mức sinh ngày càng giảm và tỷ lệ sinh con thứ 3 cũng giảm theo, mức giảm sinh: Năm 2008 là 0,72%; năm 2015 là 0,5%; năm 2018 là 0,65%. Tỷ lệ sinh con thứ ba: Năm 2008 là 32,5%; năm 2015 là 25%; năm 2018 là 22%. Việc xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình, câu lạc bộ như: Phụ nữ không sinh con thứ ba, câu lạc bộ tiền hôn nhân, cụ thể hóa chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình vào hương ước, quy ước của thôn, làng, tổ dân phố, gắn với việc thực hiện gia đình có từ 01 đến 02 con..., góp phần quan trọng làm thay đổi nhận thức, hành vi của nhân dân về chính sách dân số.

Cơ cấu dân số: Cơ cấu dân số theo tuổi có sự chuyển biến mạnh mẽ. Qua thống kê cho thấy, tỷ số chênh lệch giới tính trẻ em mới sinh trên địa bàn tỉnh vẫn ở mức độ cho phép, Tỷ số chênh lệch giới tính các năm (nam/nữ): Năm 2008 là 103/100; năm 2015 là 108/100; năm 2018 là 109/100; tỷ số phụ thuộc chung 43,5%, tỷ số phụ thuộc chung biểu thị phần trăm số người dưới 15 tuổi (0 - 14) và từ 65 tuổi trở lên trên 100 người ở nhóm tuổi 15 - 64; chỉ số già hoá 30,37%; tỷ trọng dân số từ 15 - 60 tuổi là 73,83%.

Về phân bố dân cư: Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, nhiều chủ trương, chính sách đã tác động tích cực đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp được quy hoạch tại các địa phương, tạo điều kiện hình thành vùng dân cư, tạo công ăn việc làm cho lao động vùng sâu, vùng xa… thu hút, phân bố lại dân cư, tạo sự ổn định dân cư, giảm thiểu sự di dân tự do, đảm bảo việc thực hiện công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình được tốt hơn.

Về chất lượng dân số: Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên quan tâm, triển khai nhiều giải pháp phù hợp góp phần quan trọng vào mục tiêu nâng cao chất lượng dân số. Các chương trình mục tiêu về y tế được triển khai hiệu quả, tuổi thọ trung bình năm 2017 là 70,5 tuổi. Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt mức trung bình so với cả nước; tình hình dịch, bệnh giảm nhiều, nhất là các bệnh sốt rét, phong, bướu cổ.

Nhận thức của đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đã có những chuyển biến rõ rệt, hạn chế tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết và giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên. Việc đầu tư hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản từ ngân sách Trung ương và hỗ trợ ngân sách địa phương hằng năm là nguồn lực quan trọng đảm bảo cho các hoạt động thực hiện mục tiêu dân số và kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng dân số.

Các chỉ tiêu cơ bản về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình thực hiện có hiệu quả, các chỉ số cơ bản đều giảm qua từng năm, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình trong 10 năm qua của địa phương. Tỷ suất sinh thô giảm từ 24,04‰ năm 2008 xuống còn 20,62‰ năm 2011 và 18,4‰ năm 2017.

Tổng tỷ suất sinh giảm từ 2,85 con năm 2011 còn 2,35 con năm 2017. Tốc độ gia tăng dân số tự nhiên giảm từ 17,73‰ năm 2008 xuống 14,42‰  năm 2011 và 12,16‰ năm 2017. Tỷ lệ sản phụ đẻ được cán bộ y tế chăm sóc tăng từ 80,75% năm 2011 lên 89,57% năm 2017. Tsuất tử vong mẹ giảm từ 26/100.000 ca đẻ sống năm 2011 còn 3/100.000 ca đẻ sống năm 2017. Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại tăng từ 64% năm 2008 lên 66% năm 2011 và 71% năm 2017.

Cao Thương

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Chiêng cổ giữa lòng phố núi

Giáo viên huyện Kbang trèo đèo, lội suối vận động học sinh đến lớp

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2315523275
THB748.85780.08
SGD16825.4417009.19
SEK2387.362447.46
SAR61746416.25
RUB359.2400.26
NOK2555.282635.37
MYR5543.525615.28
KWD76280.2579273.25
KRW19.2620.8
JPY209.79215.87
INR326.68339.5
HKD2945.452989.55
GBP28668.3528923.52
EUR25633.3826403.22
DKK3401.543508.16
CHF23324.0523720.67
CAD17422.8717719.14
AUD15823.5116092.58
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Thi tuyển công chức, viên chức năm 2019
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG