The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Thực trạng và giải pháp hạn chế tình trạng chuyển nhượng, cho thuê đất sản xuất trong vùng đồng bào dtts trên địa bàn tỉnh
25/11/2017 - Lượt xem: 1350
Trong những năm qua, thực hiện các chính sách của Trung ương, tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ đất ở, đất sản xuất từ nhiều chương trình khác nhau cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS).

Chương trình 132/QĐ-TTg đã giải quyết đất ở cho 227 hộ, với diện tích 24,0369 ha; kinh phí thực hiện 81,85 triệu đồng; giải quyết đất sản xuất cho 11.916 hộ với 3.899,47 ha; Chương trình 134/QĐ-TTg  đã giải quyết đất ở cho 650 hộ với diện tích 31,4 ha, kinh phí thực hiện 179,5 triệu đồng; giải quyết đất sản xuất cho 1.665 hộ với diện tích 888,3 ha, kinh phí thực hiện 5.323,3 triệu đồng; thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ đã hỗ trợ đất ở cho 370 hộ/1.715 hộ với diện tích 6,21 ha; hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất cho 413 hộ, với diện tích 221,52 ha, kinh phí thực hiện 7.005,46 triệu đồng... Qua đó, góp phần giải quyết được một phần tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho các hộ ĐBDTTS, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống cho ĐBDTTS, ổn định cuộc sống lâu dài, đặc biệt đã góp phần đáng kể vào thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Đây là những kết quả quan trọng để ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đoàn kết các dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng miền núi, biên giới, vùng DTTS với Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh việc thực hiện tốt các chính sách đối với người ĐBDTTS, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kiểm tra, đề xuất giải pháp để giải quyết vấn đề thoát nghèo bền vững trong vùng ĐBDTTS; trong đó, đã chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức điều tra, thống kê số hộ ĐBDTS chuyển nhượng, cho thuê đất sản xuất; chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, vận động cho nhân dân đặc biệt là người ĐBDTTS về chính sách pháp luật về đất đai, các chính sách hỗ trợ của nhà nước trong sản xuất nông nghiệp từ đó hạn chế việc chuyển nhượng, cho thuê đất sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, số hộ ĐBDTTS chuyển nhượng quyền sử dụng đất và cho thuê đất sản xuất còn diễn ra phổ biến trên địa bàn tỉnh. Qua thống kê từ báo cáo của 10/17 huyện, thị xã, thành phố từ tháng 01/7/2014 đến 30/9/2017 đã có 2.433 hộ ĐBDTTS chuyển nhượng quyền sử dụng đất với diện tích 1.126 ha và 2.000 hộ ĐBDTTS cho thuê đất sản xuất với diện tích 1.847 ha. Đối tượng nhận chuyển nhượng đa số là dân di dân tự do hoặc người tại chỗ; loại đất được chuyển nhượng chủ yếu là đất sản xuất. Nhiều trường hợp chuyển nhượng đất có nguồn gốc được nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ từ năm 2004 trở về trước, như huyện Chư Prông có 12 trường hợp chuyển nhượng đất có nguồn gốc được nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ từ năm 2004 trở về trước, với tổng diện tích 6,70 ha. Vì vậy, đã phát sinh tình trạng một bộ phận người DTTS tại chỗ thiếu đất sản xuất, trở thành người làm thuê hoặc phải phá rừng làm rẫy. Điều đáng nói là tình trạng cho thuê đất trong các hộ ĐBDTTS diễn ra phổ biến trong nhiều năm qua, hầu hết khi cho thuê đất người dân chỉ tự thỏa thuận không qua giấy tờ hoặc theo hợp đồng nhưng không thông qua chính quyền địa phương nên rất khó khăn trong công tác quản lý các trường hợp cho thuê đất sản xuất đối với chính quyền cấp xã, chẳng hạn huyện Mang Yang trong 116 hộ cho thuê đất không có hộ nào làm giấy tờ qua UBND xã xác nhận, chỉ có 66 hộ làm giấy tờ viết tay, 50 hộ còn lại chỉ tự thỏa thuận. Đối tượng thuê đất thường chọn những địa điểm có điều kiện thổ nhưỡng tốt và điều kiện sản xuất thuận lợi như đất dọc hành lang sông suối, bằng phẳng, tầng đất dày, có điều kiện bơm tưới, gần các trục giao thông,... Qua thực tế cho thấy giá tiền thuê đất không cao, giá cho thuê đất trung bình dao động khoảng từ 7-15 triệu đồng/ha/năm; thời gian cho thuê đất kéo dài từ 5-10 năm, cá biệt có trường hợp cho thuê đến 50 năm; một số đối tượng thuê đất có hiện tượng ép giá, gây thiệt thòi cho các hộ ĐBDTTS.

Tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và cho thuê đất sản xuất còn diễn ra phổ biến xuất phát từ một số nguyên nhân cơ bản sau đây: Thứ nhất, cấp ủy Đảng, chính quyền một số địa phương chưa quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc hạn chế chuyển nhượng, cho thuê đất sản xuất nông nghiệp ở những vùng thuận lợi. Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý đối với các trường hợp chuyển nhượng đất không đúng quy định chưa kịp thời, còn nhiều hạn chế. Thứ hai, phần lớn các trường hợp người ĐBDTTS cho thuê đất sản xuất vì cần tiền giải quyết một số công việc trước mắt như tổ chức ma chay, cưới hỏi, xây dựng nhà ở, mua sắm phương tiện đi lại, nội thất gia đình, đồ dùng sinh hoạt, đầu tư sản xuất trên diện tích đất còn lại hoặc chuyển đổi nghề nghiệp như mua trâu, bò, dê, máy móc, nông cụ… nhiều hộ phải bán đất để trừ nợ. Thứ ba, trình độ sản xuất của các hộ ĐBDTTS còn lạc hậu, chưa áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào đầu tư thâm canh, ít quan tâm đến việc cải tạo đất nên sản xuất không mang lại hiệu quả. Một bộ phận người ĐBDTTS còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại sự đầu tư của nhà nước, phong tục tập quán lạc hậu, chưa chịu khó lao động sản xuất dẫn đến khó khăn về kinh tế nên phải chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. Thứ tư, xuất phát từ nhu cầu của một số đối tượng thuê đất phát triển kinh tế bằng việc trồng cây lâu năm nên tìm đến các hộ ĐBDTTS để tìm cách thuyết phục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tại cuộc họp tổng kết đợt khảo sát “tình hình cho thuê, chuyển nhượng đất sản xuất trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”, tập thể Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất nhằm hạn chế tình trạng chuyển nhượng, cho thuê đất sản xuất trong ĐBDTTS như: đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân vùng ĐBDTTS giữ đất, tăng gia sản xuất. Giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành liên quan theo dõi, tổng hợp số liệu tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê đất trong ĐBDTTS trên địa bàn toàn tỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai. Ngoài ra, Ban cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên theo dõi, kiểm tra, nắm bắt thông tin, phát hiện và xử lý kịp thời những hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng đất, cho thuê đất trái phép. Chỉ đạo kiểm tra, giám sát các trường hợp ĐBDTTS đã lập hợp đồng cho thuê đất về tính hiệu lực của hợp đồng, thủ tục, nội dung trong hợp đồng, nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch, tránh việc lợi dụng sự kém hiểu biết của ĐBDTTS để trục lợi. Chỉ đạo các ngành liên quan đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng các mô hình phù hợp, hiệu quả nhằm hướng dẫn bà con thay đổi phương thức sản xuất, tự sản xuất trên diện tích đất nông nghiệp đang sở hữu, đảm bảo việc sử dụng có hiệu quả diện tích đất nhằm hạn chế tình trạng cho thuê, sang nhượng đất trong người đồng bào DTTS. Lồng ghép có hiệu quả các dự án, chương trình giảm nghèo; thực hiện tốt chính sách cho vay vốn tín dụng ưu đãi, vay vốn giải quyết việc làm. Đồng thời, vận động người dân hưởng ứng, tham gia cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Với những đề xuất, kiến nghị nêu trên cùng với sự chỉ đạo, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, bà con vùng ĐBDTTS sẽ nhận thức đầy đủ hơn về đất đai, tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng đối với cuộc sống của đồng bào ở nông thôn, từ đó nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.

Thu Trang

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lãnh đạo tỉnh dự và chung vui ngày khai giảng

Tượng gỗ trong không gian văn hóa cộng đồng

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG