The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Thực trạng tình hình công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
28/05/2018 - Lượt xem: 535
Gia Lai là tỉnh có diện tích rừng và đất quy hoạch cho lâm nghiệp lớn, chiếm 47,8% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh (741.253,56 ha/1.551.098,63 ha). Trong đó: Rừng đặc dụng 59.201,01 ha, chiếm 8%; rừng phòng hộ 144.507,35 ha, chiếm 19,5%; rừng sản xuất 537.545,20 ha, chiếm 72,5%.

Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (ảnh minh họa, nguồn: internet)

Điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, việc đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của Trung ương trong những năm qua còn hạn chế, ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và công tác phát triển rừng của tỉnh.

Nhìn chung, hệ thống tổ chức bộ máy về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh đã cơ bản hoàn thiện từ tỉnh đến cơ sở. Hiện trên địa bàn tỉnh có 01 Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, 01 Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, 21 ban quản lý rừng phòng hộ, 11 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp và một số chủ rừng khác. Các ban quản lý rừng phòng hộ, công ty lâm nghiệp vừa thực hiện chức năng chính là bảo vệ, phát triển rừng còn có vai trò là đầu mối để tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về lâm nghiệp, hoạt động dịch vụ kỹ thuật, vật tư, giống, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân trong phát triển rừng, phát triển kinh tế trang trại. Hệ thống tổ chức các đơn vị lâm nghiệp trên đã phát huy vai trò, đóng góp tích cực cho sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh.

Trước khi có Chỉ thị 13-CT/TW, tỉnh chỉ đạo tạm dừng việc khai thác gỗ, cấp phép khảo sát các dự án mới trên đất lâm nghiệp có rừng tự nhiên, không đề xuất chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên hiện có trên địa bàn tỉnh sang mục đích khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đến nay, bản đồ rà soát điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng đã được bàn giao các huyện, thị xã, thành phố để sử dụng. Hiện nay đang tiếp tục triển khai việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch phát triển rừng sản xuất, quy hoạch rừng đặc dụng.

Từ đầu năm 2013 đến nay, hằng năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đều giao chỉ tiêu trồng rừng phòng hộ cho tỉnh, tuy nhiên, nguồn vốn do Trung ương hỗ trợ cho công tác trồng rừng phòng hộ chỉ 15 triệu đồng/ha (trước năm 2015) và 30 triệu đồng/ha (từ năm 2016 đến nay), trong khi đơn giá bình quân trồng rừng hiện nay khoảng 60 - 65 triệu đồng/ha, ngân sách tỉnh khó khăn không có nguồn để cân đối bổ sung. Trong năm 2017, từ nhiều nguồn vốn tỉnh đã trồng được 403,76 ha rừng phòng hộ.

Đối với diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không phải lâm nghiệp do các doanh nghiệp đầu tư (thủy điện, khai thác khoáng sản...) đã thực hiện trồng rừng thay thế hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế. Tỉnh đã phân bổ nguồn vốn này cho các đơn vị chủ rừng và địa phương thực hiện việc trồng rừng thay thế đầy đủ.

Riêng đối với các dự án có nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, như: Công trình thủy lợi, đường giao thông, công trình quốc phòng, an ninh, trường học, trạm y tế… kinh phí trồng rừng thay thế được cân đối từ ngân sách Nhà nước đầu tư cho kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020. Tuy nhiên, đến nay các bộ, ngành Trung ương chưa bố trí kinh phí nên tỉnh chưa thể triển khai.

Hiện nay, dự án hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2017 - 2020 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 104/NQ-HĐNH, ngày 07 tháng 12 năm 2017; Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 4616/TTr-UBND, ngày 29 tháng 12 năm 2017; tuy nhiên, đến nay Thủ tướng Chính phủ chưa phê duyệt nên chưa có cơ sở để thực hiện.

Hình ảnh có liên quan

Khám phá khu rừng nhiệt đới ẩm Kon Hà Nừng (ảnh minh họa, nguồn internet)

Trong năm 2017, công tác trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng tập trung chỉ đạo quyết liệt, các địa phương, đơn vị đã trồng được 5.282,3 ha rừng sản xuất, vượt chỉ tiêu trồng rừng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (khóa XV), nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. 

Từ khi có Chỉ thị 13-CT/TW đến nay, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả khả quan. Ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu các địa phương, đơn vị liên quan đã được nâng lên; tình hình vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng giảm đáng kể cả về số vụ vi phạm và quy mô, mức độ thiệt hại về rừng (sau 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW giảm 215 vụ (giảm 21,4%) so với 01 năm trước khi có Chỉ thị). Tuy nhiên, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, mua, bán lâm sản trái phép vẫn còn xảy ra nhiều (788 vụ), đặc biệt đã xảy ra 18 vụ vi phạm nghiêm trọng đến mức xử lý hình sự (huyện Kbang 10 vụ, huyện Chư Păh 03 vụ, huyện Đak Đoa 02 vụ, huyện Ia Grai 01 vụ, huyện Mang Yang 01 vụ, huyện Kông Chro 01 vụ).

Việc xử lý các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật, không để xảy ra khiếu kiện, tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, người dân... đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng; đồng thời, góp phần tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện sinh kế, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái để phát triển bền vững, đảm bảo phát triển kinh tế ổn định.

Ưu Ái 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG