16/07/2018 - Lượt xem: 330
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 319/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai. Việc thành lập Trung tâm trong thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tình hình mời.

Ảnh minh họa (nguồn GLO)

Hiện nay, cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, đã được tỉnh triển khai thực hiện ở 20 sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đối với 05 cơ quan có trụ sở chung tại Công sở Liên cơ quan (gồm sở: Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công thương), tỉnh đã triển khai thí điểm mô hình tổ chức, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh.

Có thể khẳng định, cơ chế một cửa triển khai thực hiện trong thời gian qua ở tỉnh đã phần nào khắc phục tình tranggj chậm chễ, đùn đẩy; giảm bớt phiền hà, tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân, góp phần đầy nhanh chương trình cải cách hành chính của tỉnh; thủ tục hành chính được cải thiện nhanh gọn, thuận tiện, rõ ràng, đúng pháp luật, được cá nhân và tổ chức đồng tình ủng hộ.

Tuy nhiên, so với yêu cầu cải cách hành chính, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các sở, ban, ngành trong thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa thường xuyên, còn mang tính chủ quan, chưa được giám sát độc lập. Một bộ phận công chức còn hạn chế về năng lực, hướng dẫn chưa đầy đủ, chưa đúng quy trình, việc theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết hồ sơ chưa được thực hiện nghiêm túc, dễ nảy sinh tiêu cực. Cơ sở vật chất còn hạn chế, trang thiết bị lạc hậu, hệ thống phần mềm quản lý chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

Trong những năm qua, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 20 sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh hiện nay là 1.330 thủ tục. Theo báo cáo thống kê của các sở, ban, ngành, trong 01 năm (tính từ tháng 01/2017 đến thngs 12/2017) có 57.466 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết. Trung bình 01 tháng các cở, ban, ngành tiếp nhận và giải quyết 4.789 hồ sờ; trung bình 01 ngày tiếp nhận và giải quyết 218 hồ sơ. Trong đó, cơ quan có giao dịch hành chính nhiều nhất là Sở Giao thông vận tải với 36.412 hồ sơ/năm.

Số lượng công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan cơ bản đảm bảo đáp ứng yêu cầu cần thiết về phẩm chất, khả năng giao tiếp, năng lực nghiệp vụ chuyên môn. Hiện nay, tổng số công chức làm việc tại Bộ phận này của 20 sở, ban, ngành là 25 người và kinh phí hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban, ngành tỉnh là 350.000 đồng/người/tháng.

Ưu Ái

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Chiêng cổ giữa lòng phố núi

Giáo viên huyện Kbang trèo đèo, lội suối vận động học sinh đến lớp

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2316023280
THB744.35775.4
SGD16771.6216954.78
SEK2358.52417.88
SAR6175.996418.32
RUB360.73401.96
NOK2554.712634.79
MYR5505.685576.95
KWD76271.5679264.2
KRW18.9620.47
JPY213.56221.46
INR325.65338.43
HKD2943.822987.9
GBP28808.629065.02
EUR25461.0826225.74
DKK3376.153481.97
CHF23071.9423464.27
CAD17306.1217600.4
AUD15679.5615946.19
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Thi tuyển công chức, viên chức năm 2019
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG