The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh
11/09/2018 - Lượt xem: 645
Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp cấp, các ngành, công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực trên các mặt: Quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số...

Ảnh minh họa

Nhằm đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình trong toàn Đảng bộ tỉnh, ngày 15 tháng 7 năm 2008, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông tri số 14-TT/TU về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới và chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện.

Qua 10 năm triển khai thực hiện tích cực, nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình được nâng lên rõ rệt, quy mô gia đình ít con được chấp nhận, giảm đáng kể tình trạng sinh con sớm trong nhân dân. Tốc độ gia tăng dân số được khống chế, duy trì mức giảm tỷ lệ sinh 0,6‰/năm theo chỉ tiêu được giao (giai đoạn 2011 - 2016); tỷ lệ tăng tự nhiên giảm từ 17,73‰ năm 2008 xuống còn 12,16‰ năm 2017; tỷ lệ sinh con thứ ba giảm từ 32,5% năm 2008 xuống còn 23% năm 2017. Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hằng năm đều tăng, từ 64% năm 2008 lên 70,5% năm 2017. Tỷ số giới tính (nam/nữ) duy trì trong giới hạn cho phép; năm 2008 là 103/100; năm 2015 là 108/100; năm 2018 là 109/100.

Các mô hình, dự án liên quan đến nâng cao chất lượng dân số, như: Sàng lọc trước sinh sơ sinh; tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân; giảm tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết... đã triển khai đạt kết quả bước đầu. Quy mô gia đình có từ 01 đến 02 con đã được cộng đồng xã hội chấp nhận. Chất lượng dân số được nâng lên cả về thể chất trí tuệ và tinh thần, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em, nâng cao tuổi thọ bình quân; các dịch vụ y tế, giáo dục được cải thiện, mức sống và trình độ dân trí trong cộng đồng dân cư ngày càng được nâng lên. Sự phát triển kinh tế - xã hội tạo điều kiện tốt hơn cho người dân tiếp cận với các dịch vụ y tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ trẻ em về cơ bản đã được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu của người dân...

Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số vấn đề tồn tại, như: Giới và bình đẳng giới, chất lượng trẻ em, quy mô dân số, bạo lực gia đình, vấn đề tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số… chưa được quan tâm thỏa đáng. Kiến thức và kỹ năng sống của vị thành niên và thanh niên về chăm sóc sức khỏe sinh sản, hôn nhân và gia đình còn hạn chế; cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ sở y tế các tuyến còn hạn chế...

Thúy Hạnh

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG