31/12/2013 - Lượt xem: 785
Sau hai ngày (23 và 24/12/2013) làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Kỳ họp thứ tám - HĐND thị xã Ayun Pa khóa XI đã thành công tốt đẹp. Tham dự kỳ họp có 28/28 vị đại biểu HĐND thị xã cùng trên 70 đại biểu đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực Thị ủy, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN thị xã, các cơ quan, đơn vị tỉnh đứng chân trên địa bàn thị xã, các phòng, ban thuộc thị xã và Thường trực HĐND các xã, phường.

Thị xã Ayun Pa: Phấn đấu năm 2014 thực hiện đạt 12,5% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế

Ảnh minh họa

Kỳ họp thảo luận, thống nhất đánh giá: Triển khai thực hiện nghị quyết HĐND thị xã tại kỳ họp thứ Năm, khóa XI trong điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhưng năm 2013, huyện đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm so với nghị quyết HĐND thị xã giao, cụ thể: Tổng giá trị sản xuất: 1.676,78 tỷ đồng, đạt 99,22% so với kế hoạch; tổng sản lượng lương thực: 20.230,13 tấn, đạt 102,18%, tăng 2,18% so với kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo còn 8,7%, đạt 103,45%; phổ cập trung học cơ sở đạt 100%; tỷ lệ hộ dùng điện 99,3%, đạt 100% so với nghị quyết HĐND thị xã giao. Tuy nhiên, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn chỉ đạt  93,51% so với KH (25,2 tỷ đồng); huy động sức dân đóng góp thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới còn hạn chế; tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm; chất lượng một số sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chưa cao; công tác quản lý quỹ đất, quản lý xây dựng nhà ở, quản lý đô thị chưa được chặt chẽ, tình trạng mua bán, sử dụng đất trái phép vẫn còn xảy ra; công tác cải cách hành chính đã được cải tiến nhiều nhưng hiệu quả chưa cao; tình hình an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; năng lực quản lý Nhà nước ở một số xã, phường còn hạn chế,..  HĐND thị xã đã thống nhất các giải pháp do UBND thị xã trình nhằm thực hiện hoàn thành 11 chỉ tiêu cơ bản phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của thị xã. Trong đó: Giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010): 1.920 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực: 20.955,5 tấn, tăng so với thực hiện năm 2013 là 3,84%; thu ngân sách trên địa bàn: 30 tỷ 600 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 7,7%,.. đặc biệt, các đại biểu đề nghị quan tâm đến giải pháp nhằm thực hiện đạt 12,5% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, trong đó ưu tiên bố trí, tăng cường số bác sĩ phục vụ tuyến xã vì hiện nay, chưa có trạm y tế xã nào của thị xã có bác sĩ.

 

Kỳ họp đã bầu cử bổ sung Ủy viên UBND thị xã Ayun Pa khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016, kết quả bầu cử ông Mai Xuân Điển - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Công an thị xã Ayun Pa trúng cử chức danh Ủy viên UBND thị xã Ayun Pa nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ngoài ra, Kỳ họp cũng đã thông qua 06 nghị quyết quan trọng khác để quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh thị xã, gồm: Nghị quyết về quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thị xã năm 2014; Nghị quyết về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản của thị xã năm 2014; Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2014; Nghị quyết về việc thông qua dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã Ayun Pa năm 2014; Nghị quyết về phê chuẩn số lượng hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế được cấp ngân sách thị xã Ayun Pa năm 2014 (gồm 11 biên chế: 01 lao động giúp việc Tổ tổng hợp thuộc Văn phòng Thị ủy; 01 lao động giúp việc cho Thị đoàn Ayun Pa; và  09 lao động thuộc khối chính quyền thị xã); Nghị quyết về phê chuẩn chỉ tiêu, số lượng hợp đồng giáo viên, nhân viên bậc học Mầm non năm 2014 với tổng số hợp đồng: 53 người, trong đó: 31 giáo viên và 22 nhân viên; tổng số kinh phí chi trả trong 10 tháng là 1.305.558.600 đồng (Kinh phí chi trả lương là 107.013.000 đồng; kinh phí đóng BHXH; BHYT; KP Công đoàn là 23.542.860 đồng)./.

Thanh Xuân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

LÊN ĐẦU TRANG