The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Thị xã An Khê: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng
11/11/2017 - Lượt xem: 804
Xác định công tác tuyên truyền miệng là một trong những kênh thông tin quan trọng nhất trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, những năm qua, Thị ủy An Khê luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, nhất là việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới và đã đạt một số kết quả quan trọng.

Đến nay, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong toàn thị xã đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay. Hiện nay, trên địa bàn thị xã có 01 báo cáo viên cấp tỉnh, 19 báo cáo viên Thị ủy và 78 tuyên truyền viên cơ sở. Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên từ thị xã đến cơ sở có nhiều tiến bộ. Có thể thấy, công tác tuyên truyền miệng đã cung cấp nhiều thông tin về thời sự trong nước, trong tỉnh và thế giới, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở địa phương. 

Việc tổ chức thực hiện triển khai công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn thị xã đã có nhiều đổi mới về hình thức, phương pháp, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy có các giải pháp phù hợp, đổi mới công tác tuyên truyền miệng, nhất là công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được chú trọng đúng mức, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc từ thị xã đến cơ sở. Việc tuyên truyền thời sự trong nước, trong tỉnh và thế giới được Ban Thường vụ Thị ủy quan tâm, giao Ban Tuyên giáo Thị ủy chủ trì tổ chức các buổi thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua 10 năm, đã tổ chức 48 buổi thông tin thời sự cho hơn 5.000 lượt người nghe là báo cáo viên, tuyên truyền viên Thị ủy và cơ sở, gần 200 buổi nói chuyện thời sự cho các lớp tập huấn lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ mở tại trung tâm bồi dưỡng chính trị với gần 10.000 lượt người nghe.

Thị xã An Khê tổ chức một hội nghị báo cáo viên trên địa bàn thị xã

Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cũng được chú trọng đúng mức; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo phòng Tư pháp và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật từ thị xã đến cơ sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó nâng cao nhận thức về pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân. Thời gian qua, thị xã đã tổ chức 05 đợt tuyên truyền triển khai các văn bản pháp luật mới đến lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, xã, phường và doanh nghiệp trên địa bàn gồm Luật cán bộ công chức, Luật thi hành án dân sự, Luật thi hành án hình sự, Luật khiếu nại, tố cáo, Pháp lệnh công an xã, Luật thuế thu nhập cá nhân với gần 700 lượt người nghe…

Công tác tuyên truyền miệng của Mặt trận và các đoàn thể cũng được tổ chức thực hiện thường xuyên mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao nhận thức trong đoàn viên, hội viên, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hệ thống Mặt trận từ thị xã đến cơ sở đã tổ chức 262 buổi tuyên truyền miệng về kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc với 20.600 lượt người tham dự. Hội liên hiệp phụ nữ từ thị xã đến cơ sở đã tổ chức tuyên truyền miệng về Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề án “tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời ký đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” được 1.945 buổi, 48.625 lượt phụ nữ tham dự. Hội Nông dân thị xã đến cơ sở lồng ghép tổ chức tuyên truyền các vấn đề về chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước… được 65 buổi, 12.130 lượt hội viên tham dự.

Bên cạnh đó, việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng cho Báo cáo viên, tuyên truyền viên được Thị ủy hết sức quan tâm. Trong 10 năm đã mở được 7 lớp với 389 lượt học viên là cán bộ ban tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp xã, phường và cán bộ phụ trách công tác tư tưởng ở các tổ chức cơ sở Đảng. Việc thực hiện chế độ, chính sách cho báo cáo viên đảm bảo đầy đủ, đúng quy định của nhà nước. Đồng thời, cung cấp các thông tin, tài liệu và đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động tuyên truyền miệng từ thị xã đến cơ sở.

Có thể khẳng định, thời gian qua, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên từ thị xã đến cơ sở trên địa bàn thị xã An Khê có nhiều chuyển biến tích cực, đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, giúp cấp ủy tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Bài, ảnh: Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG