The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tập trung tháo gỡ khó khăn để phát triển tiềm năng du lịch của tỉnh
07/07/2016 - Lượt xem: 1189
Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo Chương trình làm việc tháng 7 vừa mới ban hành.

Theo đó, trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập chỉ đạo sản xuất vụ mùa, đẩy nhanh tiến độ gieo trồng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình tái canh cây cà phê, tưới nước tiết kiệm theo công nghệ Israel trên cây tiêu, cà phê. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; kiểm tra, xử lý việc lấn chiếm đất rừng nằm trong quy hoạch chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su. Triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão. Tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện. Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Tập trung rà soát lại các quy hoạch, kịp thời bổ sung, điều chỉnh hoặc bãi bỏ các quy hoạch không còn phù hợp. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các công trình xây dựng cơ bản. Tăng cường các hoạt động xuất khẩu, xúc tiến thương mại; chú trọng kiểm tra, kiểm soát việc sản xuất, kinh doanh các mặt hàng giả, hàng kém chất lượng. Đôn đốc các đơn vị tiếp tục thực hiện công tác thu hồi nợ đọng, triển khai các biện pháp chống thất thu ngân sách, khai thác các nguồn thu mới, cân đối ngân sách đảm bảo các nhiệm vụ chi.

Ngành giáo dục tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục một cách toàn diện. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 cho các bậc học giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Ngành y tế đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc y tế, vật tư, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, nhất là tại các cơ sở khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở. Tăng cường công tác quản lý, giám sát hành nghề y dược tư nhân. Rà soát, triển khai thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn để phát triển tiềm năng du lịch của tỉnh; khảo sát, lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Gia Lai là “Công viên địa chất toàn cầu” và khai quật di tích khảo cổ học sơ kỳ thời đá cũ lần đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam (thị xã An Khê). Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các quy định hỗ trợ đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7. Chú trọng nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh, sẽ tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương theo kế hoạch đề ra. Chủ động nắm tình hình, triển khai các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục tấn công trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn, đấu tranh xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn”; kiểm soát tội phạm ma túy, giảm thiểu các tai, tệ nạn xã hội, hiện tượng “thuốc thư”. Chỉ đạo chuẩn bị điều kiện, nội dung văn kiện diễn tập phòng thủ cấp huyện năm 2016 đảm bảo đạt kết quả tốt.

Về xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm, hiểu và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng các cấp, đặc biệt là thông tin về sự cố môi trường gây hải sản chết bất thường tại 04 tỉnh Tây Nguyên. Thực hiện có hiệu quả nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đôn đốc, theo dõi việc xây dựng Chương trình về nâng cao chất lượng gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường nắm tình hình ở cơ sở; phối hợp với cấp ủy, chính quyền cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và đoàn viên, hội viên tại các địa bàn trọng điểm. Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên, tổ chức các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm. Tiếp tục chỉ đạo đại hội hội liên hiệp phụ nữ, hội cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo thời gian, tiến độ theo quy định...

Bài, ảnh: Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG